در اینجا شما به آسانی می توانید در مورد توبرکلوز به چندین زبان معلومات دریافت کنید
tuberkuloosi.fi یک صفحه انترنیتی مفید و قابل استفاده برای دوستداران معلومات بیشتر در مورد توبرکلوز یا سل است. این صفحه برای خود اشخاص بیمار و یا نزدیکان آنها که بنابر کدام دلیل از این مرض رنج می برند نیز مفید میباشد. صفحات انترنتی بعداً به چندین زبان دیگر نیز قابل دسترس خواهد بود.
  • بیماری سل یک بیماری عفونی ناشی از باکتری (Mycobacterium tuberculosis) است.
  • اگر شما شک دارید که سل داشته باشد، به دکتر بروید.
  • گروه های حمایت مهم هستند.
  • بروشورها در باره سل برای بیماران مبتلا به سل و جمعیت عمومی در 17 زبان.
  • تصاویر متحرک بیماری سل و اچ آی وي را ببینید.
در اینجا شما به آسانی می توانید در مورد توبرکلوز به چندین زبان معلومات دریافت کنید
tuberkuloosi.fi یک صفحه انترنیتی مفید و قابل استفاده برای دوستداران معلومات بیشتر در مورد توبرکلوز یا سل است. این صفحه برای خود اشخاص بیمار و یا نزدیکان آنها که بنابر کدام دلیل از این مرض رنج می برند نیز مفید میباشد. صفحات انترنتی بعداً به چندین زبان دیگر نیز قابل دسترس خواهد بود.