در اینجا شما به آسانی می توانید در مورد توبرکلوز به چندین زبان معلومات دریافت کنید
tuberkuloosi.fi یک صفحه انترنیتی مفید و قابل استفاده برای دوستداران معلومات بیشتر در مورد توبرکلوز یا سل است. این صفحه برای خود اشخاص بیمار و یا نزدیکان آنها که بنابر کدام دلیل از این مرض رنج می برند نیز مفید میباشد. صفحات انترنتی بعداً به چندین زبان دیگر نیز قابل دسترس خواهد بود.
در اینجا شما به آسانی می توانید در مورد توبرکلوز به چندین زبان معلومات دریافت کنید
tuberkuloosi.fi یک صفحه انترنیتی مفید و قابل استفاده برای دوستداران معلومات بیشتر در مورد توبرکلوز یا سل است. این صفحه برای خود اشخاص بیمار و یا نزدیکان آنها که بنابر کدام دلیل از این مرض رنج می برند نیز مفید میباشد. صفحات انترنتی بعداً به چندین زبان دیگر نیز قابل دسترس خواهد بود.
  • بیماری سل یک بیماری عفونی ناشی از باکتری (Mycobacterium tuberculosis) است.
  • اگر شما شک دارید که سل داشته باشد، به دکتر بروید.
  • گروه های حمایت مهم هستند.
  • بروشورها در باره سل برای بیماران مبتلا به سل و جمعیت عمومی در 17 زبان.
  • تصاویر متحرک بیماری سل و اچ آی وي را ببینید.