Share on FacebookTweet about this on Twitter

توبرکلوز

در اینجا شما می توانید در مورد مرض توبرکلوز معلومات ابتدایی دریافت کنید. مرض سل یا توبرکلوز را می توان با آنتی بیوتیک ها معالجه کرد. معاینات و تداوی توبرکلوز برای مریضان رایگان است.