Share on FacebookTweet about this on Twitter

Missä ja miten tuberkuloosille altistuneet tutkitaan?

Alle 16-vuotiaat lapset tutkitaan lähimmän keskussairaalan tai yliopistollisen sairaalan lastenpoliklinikalla.
Kaikkien keuhkotuberkuloosiin sairastuneiden alle 5-vuotiaat lähikontaktit tutkitaan aina. Tartuttavien keuhkotuberkuloosipotilaiden alle 16-vuotiaat lähikontaktit ja alle 5-vuotiaat tilapäiskontaktit tutkitaan. Tutkimuksiin kuuluvat keuhkojen röntgenkuvaus sekä iho- ja / tai veritesti.

Aikuiset tartuttavan tuberkuloosipotilaan lähikontaktit tutkitaan terveyskeskuksessa tai työterveyshuollossa. Aikuisilta tutkitaan keuhkojen röntgenkuvaus ja tilannetta seurataan vuoden välein 1-2 vuoden ajan. Kahden vuoden seuranta-aikaa käytetään, jos kontakti on altistunut lääkkeille vastuskykyiselle tuberkuloosille tai kontakti on päihdeongelmainen. Jos aikuisella kontaktilla on jokin sairastumisriskiä lisäävä sairaus tai lääkitys, hänet lähetetään jatkoselvityksiin alueellisten käytäntöjen mukaan.

Tuberkuloosille altistuneelle annetaan tietoa tuberkuloosin oireista. Jos näitä oireita ilmaantuu seurantakuvausten välisenä aikana tai seuranta-ajan päätyttyä, on altistuneen otettava yhteyttä tuberkuloosin mahdollisuuden selvittämiseksi.

Tartunta