Share on FacebookTweet about this on Twitter

Miten saan tietää, jos olen ollut tekemisissä tuberkuloosia sairastaneen kanssa ja minulla on tartunnan mahdollisuus, mutta en itse tiedä sitä?

Tuberkuloosi on yleisvaarallinen tartuntatauti, jonka torjuntatoimet on säädetty lailla. Tartuntatautilaki määrää kunnan tartuntatautivastuuhenkilöitä jäljittämään tartuntariskissä olleita henkilöitä. Tuberkuloosiinsairastuneen tartuttavuus arvioidaan siinä sairaalassa, jossa sairastunut tutkitaan ja hoidetaan. Tartuntavaarallisen potilaan haastattelussa selvitetään, kenen kanssa sairastunut on ollut tekemisissä (ns. kontaktiselvitys, katso sanasto /käsitteet).

Jos kuulut nimettyihin lähikontakteihin tai alle 5-vuotias lapsesi on ollut lähi- tai tilapäiskontaktissa (katso käsitteet) sairastuneeseen, saatte kutsun tutkimuksiin.

Tartunta