Share on FacebookTweet about this on Twitter

Sanasto

a | b | c | h | i | k | l | m | p | s | t | v | x

Alipaineistettava huone -  Erityinen potilashuone sairaalassa. Tällaisessa huoneessa on muusta osastosta erillinen ilmastointi ja pienempi ilmanpaine kuin huoneen ulkopuolella. Siten alipaineistetusta huoneesta ei virtaa ilmaa huoneen ulkopuolelle. Alipaineistettavan huoneen ilma vaihtuu 6-12 kertaa tunnissa. Huoneen poistoilma johdetaan HEPA-suodattimen (High Efficiency Particulate Air, partikkelisuodatin) läpi erillisen poistoilmakanavan kautta rakennuksen katolta ulkoilmaan.
BCG-rokote -  Tuberkuloosirokote, joka sisältää eläviä, heikennettyjä Bacillus Calmette-Guérin –bakteereita. Rokote annetaan vasempaan olkavarteen. Rokote suojaa erityisesti pieniä, alle 5-vuotiaita lapsia vaikeilta tuberkuloosimuodoilta kuten yleistyneeltä tuberkuloosilta ja keskushermostotuberkuloosilta. BCG-rokote ei estä tuberkuloositartuntaa. Rokotteen tuoma suoja kestää korkeintaan 15 vuotta. Suomessa BCG-rokote annetaan riskiryhmiin kuuluville vastasyntyneille. Arvio rokotustarpeesta tehdään äitiysneuvolassa. BCG-rokote voidaan antaa vauvaiän jälkeen erityisin perustein alle 7-vuotialle lapsille. Rokotteen antaminen yli puolivuotiaalle lapselle edellyttää tuberkuloositartunnan mahdollisuuden selvittämistä iho- ja veritesteillä. Linkki THL:n rokottajan oppaaseen
- Synonyms: BCG
Bronkoskopia -  Keuhkoputkien tähystys. Tähystyksen yhteydessä voidaan ottaa tuberkuloosinäytteitä.
CT (Computed Tomography) -  Tietokonekerroskuvaus, voidaan käyttää kehon eri osien kuvantamisessa.
- Synonyms: CT, Computed Tomography
Hengitysteiden tuberkuloosi -  Hengityselinten (nenäontelo, nielu, kurkunpää, henkitorvi, keuhkoputket, keuhkot) tuberkuloosi.
HRCT (High Resolution Computed Tomography) -  Keuhkojen ohutleiketomografia, keuhkojen kuvantamistutkimus.
- Synonyms: HRCT, High Resolution Computed Tomography
IGRA (Interferon Gamma Release Assay)-testi -  Tuberkuloositartunnan selvittämiseen käytetty verikoe.
- Synonyms: IGRA, Interferon Gamma Release Assay
Kalmetointi -  BCG-rokotuksen antaminen. Kalmetoitu lapsi on saanut BCG-rokotuksen, josta jää arpi rokotuskohtaan.
Kontakti -  Tuberkuloositartunnalle altistunut henkilö. Altistuneet luokitellaan altistumisen keston ja voimakkuuden perusteella lähikontakteihin, tilapäiskontakteihin ja satunnaiskontakteihin.
Kontaktiselvitys -  Tuberkuloosiin sairastuneen haastattelussa selvitetään ne henkilöt, kenen kanssa sairastunut on ollut tekemisissä. Kontaktiselvitys käynnistetään siinä sairaalassa, jossa tuberkuloositapaus on todettu ja hoito aloitettu. Kontaktiselvitys on tartuntatautilain määräämää toimintaa, jonka tarkoituksena on katkaista tartuntaketju ja löytää mahdolliset muut tautitapaukset ja alle 16-vuotiaista kontakteista tuberkuloositartunnan saaneet.
Kotieristys -  Kotieristys tarkoittaa sitä, että tartuntavaarallinen tuberkuloosipotilas asuu kotonaan, mutta hänen liikkumistaan kodin ulkopuolella on rajoitettu.
Latentti tuberkuloosi-infektio -  Tuberkuloositartunnan saanut henkilö, jolla on elimistössä M.tuberculosis-bakteereita, mutta ne pysyvät lepotilassa elimistön oman puolustusjärjestelmän avulla. Tällaisessa tilanteessa henkilö ei voi tartuttaa tuberkuloosia keneenkään. Latentti tuberkuloosi-infektio voi elämän jossain vaiheessa, jopa vuosikymmenien kuluttua, aktivoitua ja muuttua oireiseksi tuberkuloosiksi erityisesti puolustusjärjestelmän heikentyessä joko ikääntymisen, sairauksien tai puolustusjärjestelmää heikentävien lääkehoitojen vuoksi.
- Synonyms: LTBI
Lähikontakti -  Tartuntavaarallisen tuberkuloositapauksen kanssa samassa asunnossa asuva tai toistuvasti samassa huoneessa oleskellut henkilö, joka on altistunut yhteensä yli 8 tunnin ajan. Samassa henkilöautossa tai muussa ahtaassa tilassa oleskellut katsotaan lähikontaktiksi yhdenkin altistumiskerran perusteella.
Lääkeherkkä tuberkuloosi -  Tavanomainen tuberkuloosikanta, joka on herkkä kaikille tuberkuloosin hoitoon käytetyille lääkkeille.
Lääkeresistentti tuberkuloosi -  Tuberkuloosikanta, joka on vastustuskykyinen yhdelle tai useammalle tuberkuloosin hoitoon käytetylle lääkkeelle.
Mahahuuhtelunäyte -  Pieneen lapseen käytettävä tutkimusmenetelmä, kun epäillään hengitysteiden tuberkuloosia, eikä lapsi pysty tuottamaan ysköksiä. Pienet lapset nielevät ysköksensä, siksi tuberkuloosibakteeria voidaan tutkia mahahuuhtelunäytteestä. Näyte otetaan aina sairaalassa. Pienelle lapselle laitetaan illalla nenämahaletku ja aamulla ennen lapsen heräämistä otetaan nenämahaletkun kautta mahanesteestä tuberkuloosinäyte.
Mantoux-testi -  Tuberkuliinitesti eli tuberkuloositartunnan selvittämiseen käytetty ihotesti.
MDR-TB (Multidrug resistant TB) -  Monilääkeresistentti tuberkuloosi. Tällainen tuberkuloosikanta on vastustuskykyinen vähintään kahdelle tärkeimmälle tuberkuloosilääkkeelle, rifampisiinille ja isoniatsidille.
- Synonyms: MDR-TB, Multidrug resistant TB, MDR
Mycobacterium tuberculosis -  Bakteeri, joka aiheuttaa tuberkuloosi-infektion.
Pieni tuberkuloosin ilmaantuvuus -  Pienen tuberkuloosin ilmaantuvuuden maassa todetaan alle 10 uutta tuberkuloositapausta 100 000 asukasta kohti vuodessa.
Satunnaiskontakti -  Tartuntavaarallisen tuberkuloositapauksen kanssa satunnaisesti ja lyhytaikaisesti, alle tunnin samassa huoneessa oleskellut henkilö. Tällaisia voivat olla samaa koulua käyvät tai samalla työ- tai harrastuspaikalla käyvät henkilöt.
Suuri tuberkuloosin ilmaantuvuus -  Suuren tuberkuloosin ilmaantuvuuden maassa todetaan 50 uutta tuberkuloositapausta 100 000 asukasta kohti vuodessa.
Tartunnan lähde -  Tuberkuloosia sairastava henkilö, jolta muut ovat saaneet tuberkuloositartunnan.
Tartuntavaarallinen tuberkuloositapaus -  Hengitysteiden tuberkuloosia, tavallisimmin keuhkotuberkuloosia sairastava henkilö, jonka ysköksissä on niin paljon tuberkuloosibakteereita, että ne näkyvät yskösvärjäyksessä. Jos keuhkotuberkuloosiin sairastuneen keuhkojen röntgenkuvauksessa nähdään ontelomuutos, häntä pidetään tartuntavaarallisena riippumatta yskösvärjäystuloksesta.
TB-yskösnäyte -  Keuhkoista yskimällä noussut limanäyte, joka yskäistään kierrekannelliseen muovipurkkiin. TB-yskösnäyte kerätään eri purkkeihin kolmena peräkkäisenä aamuna ja toimitetaan laboratorioon. Näytteestä tehdään aina sekä tuberkuloosivärjäys että – viljely. Ohje yskösnäytteen ottamisesta: – Yskikää keuhkoista noussut limanäyte (ei sylkinäytettä) kierrekannelliseen muovipurkkiin. – Sulkekaa näytepurkin kierrekansi tiukasti. – Varmistakaa, että henkilötietotarra on kiinni jokaisen purkin pohjassa. – Sulkekaa näytepurkit läpinäkyvään muovipussiin ja säilyttäkää ne jääkaapissa. – Toimittakaa purkit laboratorioon samana päivänä kun olette saanut kerättyä kaikki yskösnäytteet.
- Synonyms: yskösnäyte
Thx-rtg -  Keuhkojen röntgenkuva.
Tilapäinen kontakti -  Tartuntavaarallisen tuberkuloositapauksen kanssa toistuvasti samassa huoneessa oleskellut henkilö,joka on altistunut yhteensä alle 8 tunnin ajan. Tällaisia voivat olla esimerkiksi ystävät, sukulaiset sekä työ- ja harrastekaverit.
Tuberkuloosille altistuminen -  Tilanne, jossa henkilö on oleskellut samassa sisätilassa (esim. huone, asunto, työhuone ravintola, auto) tartuttavaa tuberkuloosia sairastavan kanssa.
Tuberkuloosin riskiryhmä -  Sellainen ihmisryhmä, jolla on muuta väestöä suurempi riski sairastua tuberkuloosiin. Tällaisia ovat Suomessa esimerkiksi: • Yli 75-vuotiaat suomalaiset, jotka ovat saaneet tuberkuloositartunnan lapsuudessaan tai nuoruudessaan. He voivat sairastua oireiseen tuberkuloosiin viimeisinä elinvuosina puolustusjärjestelmän heikentyessä. • Päihdeongelmaiset ja sosiaalisesti syrjäytyneet henkilöt, jotka altistuvat tuberkuloosille muuta väestöä enemmän ja sairastuvat oireiseen tuberkuloosiin herkemmin kuin muut tartunnan saatuaan. Päihteiden käyttö, jatkuva elimistön stressitila ja huono ravitsemus heikentävät elimistön puolustusjärjestelmää. • Henkilöt, jotka ovat oleskelleet pitkän aikaa maissa, joissa tuberkuloosia esiintyy paljon tai jotka ovat muuttaneet tällaisista maista Suomeen. He ovat voineet altistua ja saada tuberkuloositartunnan maissa, joissa tautia on Suomea enemmän. • Tuberkuloositartunnan saaneet alle 5-vuotiaat lapset, jotka eivät ole saaneet BCG-rokotusta. BCG-rokotus suojaa pieniä lapsia tuberkuloosin vaikeilta tautimuodoilta. • Tuberkuloositartunnan saaneet, joilla on jokin elimistön puolustusjärjestelmää heikentävä perussairaus tai lääkitys. • Henkilöt, jotka tekevät työtään sellaisilla aloilla tai paikoissa, joissa he altistuvat muuta väestöä enemmän tuberkuloosille. Esimerkkejä: terveydenhoito- ja sosiaaliala, päihdeongelmaisten parissa työskentelevät, maahanmuuttajien parissa työskentelevät.
Tuberkuloositapaus -  Henkilöllä on tuberkuloosin oireita, tauti on todettu tukimuksin ja hänelle on annettu tai annetaan tuberkuloosin lääkehoito.
Tuberkuloositartunta -  M.tuberculosis-bakteerin joutuminen keuhkoihin hengitysilman välityksellä. Mitä pidempään tartunnalle altistuu ja mitä voimakkaammat ja tartuttavammat tartunnan lähteen oireet ovat, sitä suurempi mahdollisuus henkilöllä on saada tartunta.
Valvottu hoito, DOT (Directly Observed Therapy) -  Valvottu hoito on jokaisen tuberkuloosiin sairastuneen ihmisen oikeus. Tehtävään koulutettu ammattihenkilö valvoo tuberkuloosilääkkeiden nauttimista. Tällä tavoin estetään lääkeannosten unohtuminen ja lääkkeille vastustuskykyisten tuberkuloosikantojen kehittyminen. Samalla tuetaan potilasta jaksamaan pitkä lääkehoito ja autetaan mahdollisten sivuvaikutusten ilmaantuessa.
- Synonyms: Valvottu hoito, DOT, Directly Observed Therapy
XDR-TB (Extensively drug resistant TB) -  Laajasti lääkeresistentti tuberkuloosi. Tällainen tuberkuloosikanta on vastustuskykyinen rifampisiinin ja isoniatsidin lisäksi myös aminoglykosideille ja fluorokinoloneille.
- Synonyms: XDR-TB, Extensively drug resistant TB, XDR