Share on FacebookTweet about this on Twitter

Riskiryhmät

Riskiryhmissä tuberkuloosia on huomattavasti enemmän kuin muussa väestössä. Riskiryhmät voidaan jaotella karkeasti kahteen ryhmään:

  • henkilöt, joilla on suurempi riski joutua tartuntatilanteeseen ja saada tartunta sekä
  • henkilöt, joilla on kohonnut riski sairastua tartunnan saatuaan.

Tuberkuloosi tarttuu tavallisimmin henkilöstä, jolla on tartuntavaarallinen keuhkotuberkuloosi, jota ei ole vielä todettu tai jonka hoito on vasta aloitettu tai johon ei ole saatu oikeanlaista lääkitystä. Tällainen henkilö voi erittää ilmaan runsaasti tuberkuloosibakteereja yskiessään ja puhuessaan.

Tilan koko ja ilmanvaihto sekä kontaktin pituus vaikuttavat tartuntariskiin. Jos tila on pieni ja huonosti tuuletettu, bakteerien pitoisuus ilmassa voi olla suuri. Mitä pitempään ja useammin toinen henkilö oleskelee samassa tilassa, sitä todennäköisemmin ja enemmän hän saa hengitysilman mukana keuhkoihinsa bakteereja ja altistuu tartunnalle.

Tuberkuloosi ei tartu helposti. Tuberkuloosi-infektion saa vain alle kolmasosa niistä, jotka altistuvat tuberkuloosille. Tartunnan saaneista aikuista, joiden vastustuskyky on normaali, vain yksi kymmenestä sairastuu. Noin puolet heistä sairastuu kahden vuoden kuluessa tartunnasta.

Joillakin ryhmillä riski sairastua on muita suurempi. Tietyt sairaudet ja lääkitykset heikentävät elimistön puolustuskykyä, jolloin sairastumisriski kasvaa. HIV-infektio on voimakkain tunnettu tuberkuloosiin sairastumisriskiä lisäävä tekijä. Muita sairauksia ovat sokeritauti, nivelreuma, vaikea-asteinen munuaisten vajaatoiminta, leukemia, lymfooma, keuhkosyöpä, pään tai kaulan alueen syöpä ja silikoosi.

Suomessa tuberkuloosin riskiryhmiä ovat nykyisin

  • Tartuttavaa/värjäyspositiivista tuberkuloosia sairastavan lähikontaktit: samassa taloudessa asuvat, muut tiiviissä yhteydessä olevat esim. sukulaiset, työ- ja harrastetoverit. Altistuneilla pienillä lapsilla on huomattava sairastumisriski.
  • Ikäihmiset.
  • Päihteiden ongelmakäyttäjät ja sosiaalisesti syrjäytyneet henkilöt.
  • Maahanmuuttajat maista, joissa tuberkuloosi on yleinen.
  • Kantaväestöön kuuluvat henkilöt, jotka ovat pitkään tai toistuvasti oleskelleet maissa, joissa tuberkuloosi on yleinen.
  • Henkilöt, joilla on puolustusjärjestelmää heikentävä perussairaus tai lääkitys, erityisesti HIV.
  • Työssään tuberkuloosille altistuvat.

Lue lisää päihteidenkäyttäjistä tuberkuloosin riskiryhmänä (pdf)