Här hittar du lätt tuberkulosinformation, som är klar och mångsidig
Webbplatsen tuberkuloosi.fi vänder sig till alla som är intresserade, men särskilt till dem som själva berörts av eller i sin närkrets haft tuberkulos. Webbplatsen innehåller även ett omfattande informationspaket för media.
Här hittar du lätt tuberkulosinformation, som är klar och mångsidig
Webbplatsen tuberkuloosi.fi vänder sig till alla som är intresserade, men särskilt till dem som själva berörts av eller i sin närkrets haft tuberkulos. Webbplatsen innehåller även ett omfattande informationspaket för media.
  • Tuberkulos är en infektionssjukdom, som förorsakas av Mycobacterium tuberculosis -bakterien
  • TIE-projektets information om tuberkulos för unga asylsökande
  • Ett mångsidigt informationspaket om tuberkulossituationen i världen och i Finland
  • Bekanta dig med de nya TB-broschyrerna