Här hittar du lätt tuberkulosinformation, som är klar och mångsidig
Webbplatsen tuberkuloosi.fi vänder sig till alla som är intresserade, men särskilt till dem som själva berörts av eller i sin närkrets haft tuberkulos. Webbplatsen innehåller även ett omfattande informationspaket för media.
  • Tuberkulos är en infektionssjukdom, som förorsakas av Mycobacterium tuberculosis -bakterien
  • TIE-projektets information om tuberkulos för unga asylsökande
  • Ett mångsidigt informationspaket om tuberkulossituationen i världen och i Finland
Här hittar du lätt tuberkulosinformation, som är klar och mångsidig
Webbplatsen tuberkuloosi.fi vänder sig till alla som är intresserade, men särskilt till dem som själva berörts av eller i sin närkrets haft tuberkulos. Webbplatsen innehåller även ett omfattande informationspaket för media.