Share on FacebookTweet about this on Twitter

tuberkuloosi.fi

tuberkuloosi.fi -logo (jpg)

tuberkuloosi.fi logo (jpg)

 

 

 

Webbplatsen uppehålls av
Filha rf
Sibeliusgatan 11 A 1, 00250 Helsingfors
tel 044 566 9034
www.filha.fi

Ge respons

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Webbplatsen har skapats av Filha rf och Andningsförbundet rf med stöd från Tampereen tuberkuloosisäätiö, Nummela Sanatoriums stiftelse för medicinsk forskning och Social- och hälsovårdministeriet.

Filha ry grundades år 1907 under namnet Föreningen för tuberkulosens bekämpande i Finland. Sedan 2003, har föreningens namn varit Filha ry, som står för Finnish Lung Health Association. Filha tillhandahåller expertis och skolning för bekämpandet av tuberkulos och lungsjukdomar. Filha är WHO:s samarbetscentrum för motarbetandet av tuberkulos i närliggande områden.

Andningsförbundet rf är en organisation inom social- och hälsofacket med uppgift att främja luftvägshälsa och andningsvägssjukas välfärd. Andningsförbundet söker främja de andningssjukas inressen och deras välbefinnande och hälsa. Andningssjuka och deras anhöriga deltar i lokalföreningarnas verksamhet runtom i Finland. Förbundet tillhandahåller även rehabiliterings-, utbildnings- och arbetsförmedlingshjälp för alla finländare.
www.hengitysliitto.fi/sv