Share on FacebookTweet about this on Twitter

Tuberkulos och hiv

 

Red ribbon, World Aids Day

Läs mer om hiv på Hivpoints webbplats

 

Tuberkulos och hiv

Hur inverkar hivsmitta på insjuknandet i tuberkulos?

En hivinfektion ökar mer än någon annan sjukdom risken att insjukna i tuberkulos. En hivpositiv person som råkar ut för tuberkulossmitta har en 30-faldig risk att insjukna i tuberkulos.

Utvecklas den hivpositivas tuberkulos på samma sätt som andras?

Jänfört med hivnegativa, har hivpositiva mer tuberkulos i andra organ än lungorna. Om en obehandlad hivinfektion har fortskridit till AIDS-skedet, kan tuberkulosen framträda i generaliserad, snabbt framskridande form.

Hur beaktas möjligheten, att patienten har en hivinfektion?

Från varje tuberkulospatient tas med samtycke av patienten blodprov för utredning av hivinfektionsmöjligheten.