Halkan waxa aad ka helikartaa si dhibyar Macluumaad qaaxada ku saabsan oo dhawr luqo ku qoran.
Mereegaha internetka tuberkuloosi.fi waxa ka faidaysan kara qof kasta oo xiisaynaya in uu wax dheerada ka barto qaaxada, laakiin khaas ahaan kuwa naftooda ama dadka ka ag dhow u danaynaya qaaxada sababtay doonto ha ahaatee. Bogani waxa lagu heli doonaa mar dambe afaf kale.
Halkan waxa aad ka helikartaa si dhibyar Macluumaad qaaxada ku saabsan oo dhawr luqo ku qoran.
Mereegaha internetka tuberkuloosi.fi waxa ka faidaysan kara qof kasta oo xiisaynaya in uu wax dheerada ka barto qaaxada, laakiin khaas ahaan kuwa naftooda ama dadka ka ag dhow u danaynaya qaaxada sababtay doonto ha ahaatee. Bogani waxa lagu heli doonaa mar dambe afaf kale.
  • Qaaxadu waa cudurada faafa. Waxa sababa bakteeria loo yaqaan Mycobacterium tuberculosis.
  • Calaamadah u gaarka ah xanuunka qaaxada waa qufaca jira mudo ka badan sedex todobaad, xaako uu soo tufo.
  • Kooxaha taageerada waa muhiim
  • Qoraalka guud ee ku saabsan qaaxada.
  • Daawo animayshan TB iyo HIV