Share on FacebookTweet about this on Twitter

Tartunta

pappa

Tuberkuloosi tarttuu ilman välityksellä ihmisestä toiseen. Onneksi tuberkuloosi tarttuu melko huonosti. Oikea hoito vähentää tartuntoja.

Tuberkuloosibakteereja leviää ilmaan, kun tautia sairastava puhuu, laulaa, yskii tai aivastaa. Samassa sisätilassa, esimerkiksi huoneessa, oleskeleva ihminen voi saada bakteereita keuhkoihinsa hengitysilman mukana ja saada tartunnan.

Kuitenkaan kaikki tuberkuloosiin sairastuneet eivät tartuta tautia. Tartuntaa levittävät ne, joilla on sellaisia tautipesäkkeitä hengitysteissä, yleisimmin keuhkoissa, että ysköksiin muodostuu runsaasti tuberkuloosibakteereja.

Tuberkuloosi tarttuu melko huonosti. Suurin riski on yhdessä asuvilla perheenjäsenillä. Satunnaisissa kontakteissa tartuntavaara on hyvin pieni. Altistuneista vain kolmasosa saa tartunnan. Tuberkuloosia ei voi saada, astioiden, juomien, ruoan, vaatteiden tai pintojen välityksellä.

Tartunnan riskiä voi vähentää: Sairastuneen tulee hakeutua nopeasti tutkimuksiin. Hänen täytyy noudattaa hoito-ohjeita tarkoin. Kun hän opettelee turvallisen tavan yskiä, se ehkäisee bakteerien leviämistä ilmaan. Säännöllinen tuuletus vähentää tehokkaasti bakteerihiukkasten määrää oleskelutiloissa. Ulkona tartuntavaara on käytännössä olematon.

Tartunta

Miten tuberkuloosi tarttuu?

Tuberkuloosi tarttuu ilman välityksellä. Keuhkotuberkuloosia sairastavan henkilön puhuessa, yskiessä, aivastaessa tai laulaessa ilmaan leviää tuberkuloosibakteereja sisältäviä pienhiukkasia. Samassa sisätilassa (esimerkiksi samassa huoneessa tai asunnossa) pitkään tai toistuvasti oleskeleva henkilö voi saada tuberkuloosibakteereita omiin keuhkoihinsa hengitysilman mukana. Suurin riski saada tartunta on yhdessä asuvilla perheenjäsenillä.

Voinko saada tartunnan siivotessani sairaalaan joutuneen tuberkuloosipotilaan kotia?

Tuberkuloosi ei tartu astioiden, juomien, ruoan, vaatteiden tai pintojen välityksellä. Tartuntariski liittyy samassa sisätilassa oleskeluun. Bakteerit säilyvät huoneilmassa vain tunteja sairastuneen sieltä poistuttua.

Voinko saada tartunnan kätellessäni tai halatessani tuberkuloosiin sairastunutta?

Tuberkuloosi ei tartu kosketuksesta tai ihokontaktista. Tartuntariski liittyy samassa sisätilassa oleskeluun.

Voinko saada tartunnan, jos olen matkustanut samassa julkisessa liikennevälineessä keuhkotuberkuloosiin sairastuneen kanssa?

Tartuntariskiä ei ole satunnaisessa, lyhyessä ja yksittäisessä matkustamisessa esim. bussissa tai junassa.

Jos kuitenkin toistuvasti on samassa julkisessa liikennevälineessä sairastuneen kanssa, voi tartunnan mahdollisuus kasvaa. Yli 8 tuntia kestänyt lentomatka on merkittävä riski altistumiselle. Tartuntariski on suurin niillä henkilöillä, jotka ovat istuneet tartuttavaa tuberkuloosia sairastavan ihmisen lähellä (kaksi riviä eteen ja taaksepäin). Nämä henkilöt jäljitetään ja asuinkunnan tartuntataudeista vastaavat asiantuntijat ottavat heihin yhteyttä.

Ovatko kaikki tuberkuloosipotilaat tartuttavia?

Eivät ole. Käytännössä vain keuhkotuberkuloosia sairastava voi tartuttaa tautia. Sairastunut tartuttaa helpommin, jos hänen keuhkoihinsa on kehittynyt onteloita tai jos hänen ysköksensä tuberkuloosivärjäyksessä nähdään bakteereita.

Saavatko kaikki tuberkuloosipotilaan kanssa tekemisissä olleet tartunnan?

Eivät saa. Tuberkuloosi tarttuu huonosti. Vain kolmasosa niistä, jotka ovat olleet tartuttavaa tuberkuloosia sairastavan kanssa läheisessä ja pitkässä kontaktissa, saa tartunnan. Suurin riski saada tartunta on samassa perheessä asuvilla henkilöillä. Kaikki tartunnan saaneet eivät sairastu.

Voidaanko tuberkuloositartuntaa selvittää?

Tällä hetkellä tuberkuloositartunnan selvittämiseen ei ole hyvää yksittäistä testiä. Maailmalla käytetään sekä ihotestiä (Mantoux-testi) että veritestiä (ns. IGRA-testi). Näitä testejä käytetään alle 16-vuotiaiden lasten ja vastustuskyvyltään heikkojen eli suuressa sairastumisriskissä olevien tuberkuloosille altistuneiden aikuisten tartunnan selvittämiseksi.

Voidaanko tuberkuloositartuntaa hoitaa?

Kyllä voidaan. Lääkeherkkää tuberkuloosia (termi avautuu sanastossa) sairastavan henkilön alle 16-vuotiaille lapsikontakteille annetaan 6-9 kuukautta kestävä isoniatsidi-suojahoito tai 3 kuukautta kestävä isoniatsidin ja rifampisiinin yhdistelmähoito, jos heillä todetaan tuberkuloositartunta. Tätä lääkehoitoa voidaan tarjota myös niille aikuisille, joilla on heikko vastustuskyky.

Miten saan tietää, jos olen ollut tekemisissä tuberkuloosia sairastaneen kanssa ja minulla on tartunnan mahdollisuus, mutta en itse tiedä sitä?

Tuberkuloosi on yleisvaarallinen tartuntatauti, jonka torjuntatoimet on säädetty lailla. Tartuntatautilaki määrää kunnan tartuntatautivastuuhenkilöitä jäljittämään tartuntariskissä olleita henkilöitä. Tuberkuloosiinsairastuneen tartuttavuus arvioidaan siinä sairaalassa, jossa sairastunut tutkitaan ja hoidetaan. Tartuntavaarallisen potilaan haastattelussa selvitetään, kenen kanssa sairastunut on ollut tekemisissä (ns. kontaktiselvitys, katso sanasto /käsitteet).

Jos kuulut nimettyihin lähikontakteihin tai alle 5-vuotias lapsesi on ollut lähi- tai tilapäiskontaktissa (katso käsitteet) sairastuneeseen, saatte kutsun tutkimuksiin.

Missä ja miten tuberkuloosille altistuneet tutkitaan?

Alle 16-vuotiaat lapset tutkitaan lähimmän keskussairaalan tai yliopistollisen sairaalan lastenpoliklinikalla.
Kaikkien keuhkotuberkuloosiin sairastuneiden alle 5-vuotiaat lähikontaktit tutkitaan aina. Tartuttavien keuhkotuberkuloosipotilaiden alle 16-vuotiaat lähikontaktit ja alle 5-vuotiaat tilapäiskontaktit tutkitaan. Tutkimuksiin kuuluvat keuhkojen röntgenkuvaus sekä iho- ja / tai veritesti.

Aikuiset tartuttavan tuberkuloosipotilaan lähikontaktit tutkitaan terveyskeskuksessa tai työterveyshuollossa. Aikuisilta tutkitaan keuhkojen röntgenkuvaus ja tilannetta seurataan vuoden välein 1-2 vuoden ajan. Kahden vuoden seuranta-aikaa käytetään, jos kontakti on altistunut lääkkeille vastuskykyiselle tuberkuloosille tai kontakti on päihdeongelmainen. Jos aikuisella kontaktilla on jokin sairastumisriskiä lisäävä sairaus tai lääkitys, hänet lähetetään jatkoselvityksiin alueellisten käytäntöjen mukaan.

Tuberkuloosille altistuneelle annetaan tietoa tuberkuloosin oireista. Jos näitä oireita ilmaantuu seurantakuvausten välisenä aikana tai seuranta-ajan päätyttyä, on altistuneen otettava yhteyttä tuberkuloosin mahdollisuuden selvittämiseksi.