Lääkehoito

mummo

Sinulla ei ole syytä huoleen. Tuberkuloosi on hoidettavissa ja parannettavissa lääkkeillä, harvinaisia poikkeuksia lukuun ottamatta. Lääkkeet on kuitenkin otettava tarkasti lääkäriltä ja hoitajalta saamiesi ohjeiden mukaan.

Tuberkuloosibakteeri on hidaskasvuinen ja osa tuberkuloosibakteereista voi olla pitkään jakautumattomassa tilassa. Antibiootit tehoavat parhaiten jakautuviin bakteereihin. Lisäksi tuberkuloosibakteereiden suuressa joukossa saattaa olla muutamia, joihin jokin lääkkeistä ei vaikuta. Siksi hoidon alussa annetaan samanaikaisesti useaa eri lääkettä. Näin voidaan paremmin tuhota kaikki tuberkuloosibakteerit ja estää bakteerien kehittyminen lääkkeille vastustuskykyisiksi eli resistenteiksi.

Tavallisimmat tuberkuloosin hoidossa käytettävät lääkkeet ovat

  • rifampisiini
  • isoniatsidi
  • pyratsiiniamidi
  • etambutoli ja
  • streptomysiini

tuberkuloosi, lääkkeet, TB-lääkkeet

Tuberkuloosibakteerien tuhoamiseen menee pitkä aika. Lääkehoito kestää vähintään puoli vuotta, monasti pitempäänkin. Tavallisessa tapauksessa hoidon kahtena ensimmäisenä kuukautena käytetään neljää lääkettä, tämän jälkeen kahta lääkettä.

Yleensä tunnet olosi paremmaksi muutaman viikon hoidon jälkeen. Elimistössäsi on kuitenkin vielä eläviä tuberkuloosibakteereja. Vaikka sinulla ei enää olisikaan oireita, on tärkeää, että jatkat lääkkeiden syöntiä, kunnes kaikki bakteerit on tuhottu.

Lääkehoito aloitetaan sairaalassa. Lääkehoidon yksilöllinen suunnittelu, lääkkeiden valinta, annosten määrääminen ja hoidon pituus on lääkärisi asia. Häneltä voit kysyä lääkehoidon yksityiskohtia.

Valvottu hoito

Tuberkuloosilääkkeet annetaan valvotusti. Valvotusta hoidosta käytetään myös nimitystä DOT (directly observed treatment).

Sinulla on oikeus saada henkilökunnan tukea ja ohjausta koko hoitosi ajan. Hoidon pituuden ja runsaan lääkityksen vuoksi tuberkuloosilääkkeiden ottaminen säännöllisesti joka päivä ei ole helppoa. Lääkehoidon valvonnan tarkoitus on auttaa sinua ottamaan lääkkeet säännöllisesti ja parantumaan mahdollisimman nopeasti.

Lääkkeet otetaan siten, että hoitaja tai muu työntekijä katsoo, että nielet jokaisen lääkeannoksen. Samalla hän seuraa lääkkeiden haittavaikutuksia ja vointiasi sekä vastaa kysymyksiisi. Pienille lapsille vanhemmat voivat antaa lääkkeet ammattihenkilön valvomana.

Valvotun hoidon aloituksesta, muutoksista ja lopetuksesta päättää aina hoitava lääkäri. Sairaalassa hoitaja seuraa lääkkeiden ottoasi. Ennen kotiin lähtöä, sinun kanssasi sovitaan siitä, miten saat lääkkeet sairaalasta lähtösi jälkeen. Lääkkeen otto voi tapahtua erikoissairaanhoidon poliklinikalla, omalla terveysasemalla, työterveyshuollossa, koulussa kouluterveydenhoitajan valvomana tai turvapaikanhakijoiden kohdalla vastaanottokeskuksessa. Jos vointisi sitä edellyttää, kotisairaanhoitaja valvoo lääkkeen oton kotonasi tai muussa asuinpaikassa. Valvotun hoidon toteutustavat vaihtelevat eri paikkakunnilla.

Lääkehoidon keskeyttäminen omin päin tai jonkun lääkkeen ottamatta jättäminen silloin tällöin voi olla vaarallista. Bakteerit lisääntyvät ja sairautesi jatkuu pitempään. Bakteerit voivat myös tulla vastustuskykyisiksi niille lääkkeille, joilla sinua hoidetaan. Voit joutua ottamaan uusia lääkkeitä, jos aikaisemmat lääkkeet eivät enää vaikuta. Uusia lääkkeitä täytyy syödä huomattavasti pitempään ja yleensä niistä aiheutuu enemmän haittavaikutuksia.

  • Vain säännöllisesti nautitut tuberkuloosilääkkeet tuhoavat tuberkuloosibakteerit.
  • Tuberkuloosi paranee, jos otat lääkkeet annettujen ohjeiden mukaan.
  • Älä muuta tai keskeytä hoitoa.
  • Jatka lääkkeiden käyttöä, vaikka tuntisit vointisi jo paremmaksi.
  • Lääkehoito poistaa tartuntavaaran.

Hoidon seuranta

Paranemistasi seurataan huolellisesti sairaalan poliklinikalla 1-2 kuukauden välein hoidon ajan. Seurantakäynneillä otetaan yleensä keuhkojen röntgenkuva ja verikokeita sekä tutkitaan ysköslimaa. Tällöin sinulla on mahdollisuus myös esittää lääkärille kysymyksiä.

Sivun teksti tulostettavana pdf-tiedostona

 

Apua/Lääkehoito

Otetaanko B6 vitamiini yhdessä tubilääkkeen kanssa vai erikseen?

B6-vitamiini voidaan ottaa yhdessä tuberkuloosilääkkeiden kanssa tai eri aikana. Hoidon toteutumisen vuoksi voisi olla viisainta ottaa myös B6-vitamiini samaan aikaan tuberkuloosilääkkeiden kanssa.

Miksi tuberkuloosin hoito kestää pitkään ja siihen tarvitaan monta lääkettä?

Tuberkuloosibakteeri on hidaskasvuinen. Se jakautuu noin 15–20 tunnin välein ja osa
tuberkuloosibakteereista voi olla pitkään jakautumattomassa tilassa. Antibiootit tehoavat parhaiten jakautuviin bakteereihin. Hoidon tavoitteena on saada tuhottua kaikki bakteerit, jotta tauti ei uusisi. Useita lääkkeitä tarvitaan, koska tuberkuloosibakteeri pystyy nopeasti kehittämään yhdelle lääkkeelle vastustuskyvyn.

Mikä on lääkkeille vastustuskykyinen tuberkuloosi?

Lääkkeille vastustuskykyiseen tuberkuloosiin eivät tehoa kaikki tavanomaiset tuberkuloosin lääkkeet. Tällainen tuberkuloosi pääsee kehittymään huonon tai toistuvasti keskeytyneen lääkehoidon seurauksena. Tuberkuloosin kehityttyä se voi tarttua ihmisestä toiseen samalla tavoin kuin lääkkeille herkkä tuberkuloosi.

Tuberkuloosin hoidon onnistumisen kannalta tärkeitä lääkkeitä ovat rifampisiini ja isoniatsidi. Jos tuberkuloosiin ei tehoa kumpikaan näistä, puhutaan moniresistentistä tuberkuloosista (MDR eli multidrug-resistant). Jos tuberkuloosi on vastustuskykyinen mainittujen lääkkeiden lisäksi fluorokinoloneille ja aminoglykosideille, puhutaan XDR-tuberkuloosista.

Lääkkeille vastustuskykyistä tuberkuloosia on joka puolella maailmaa, eniten tapauksia on entisen Neuvostoliiton alueella, Intiassa ja Kiinassa. Suomessa havaitaan 1-6 lääkkeille vastustuskykyistä tuberkuloositapausta vuosittain.

Miten lääkkeille vastustuskykyistä tuberkuloosia hoidetaan?

MDR- ja XDR-tuberkuloosin hoito kestää tavallisesti kaksi vuotta. Hoidossa käytetään aluksi vähintään viiden tai kuuden lääkkeen yhdistelmää.

Mitä tuberkuloosin hoito maksaa?

Tuberkuloosi on yleisvaarallinen tartuntatauti. Tartuntatautilain mukaan tuberkuloosin hoito ja tuberkuloosiepäilyn vuoksi tehtävät tutkimukset ovat Suomessa potilaalle ilmaisia.

Paraneeko tuberkuloosi?

Nykyaikaisella, ajoissa aloitetulla tuberkuloosihoidolla pystytään lääkeherkkä tuberkuloosi parantamaan. Lääkkeille vastuskykyisen tuberkuloosin hoito on vaikeampaa, koska käytettävissä ei ole toistaiseksi riittävän tehokkaita lääkkeitä. Pitkällä, kahden vuoden mittaisella hoidolla paranee keskimäärin kaksi kolmesta lääkkeille vastustuskykyiseen tuberkuloosiin sairastuneesta.

Voiko elimistööni jäädä pysyvää vikaa sairastetusta tuberkuloosista?

Suurin osa potilaista paranee täysin. Jos hoito on viivästynyt ja tuberkuloosi on ehtinyt aiheuttaa laaja-alaisia vaurioita esimerkiksi keuhkoihin, on mahdollista, ettei elimistö palaudu normaaliin tilaan. Joskus vaikean tuberkuloosin parantamiseksi saatetaan tarvita myös leikkaushoitoa.

Voinko itse vaikuttaa paranemiseeni tuberkuloosista?

Kyllä voit. Noudata lääkäriltä ja hoitajalta saamiasi ohjeita. Pidä omalta osaltasi huolta siitä, että valvottu hoito toteutuu.

Onko tuberkuloosin hoidon aikana kiinnitettävä huomiota ravitsemukseen?

Kyllä on. Runsaasti energiaa sisältävä, monipuolinen ravitsemus on tärkeä osa hoitoa. Jos ravitsemustilasi on päässyt huonoksi ja olet laihtunut monta kiloa, voit saada sairaalan ravitsemusterapeutilta yksilöllisen ateriasuunnitelman.

Milloin voin aloittaa uudelleen liikuntaharrastukset?

Tuberkuloosiin liittyy väsymystä, joka väistyy vähitellen paranemisen edistyessä. Hoidon alussa on syytä levätä. Rauhallinen päivittäinen kävely on mahdollista heti, kun itse tunnet jaksavasi liikkua ulkona. Saat lääkäriltäsi tarkemmat ohjeet liikunnan vähittäisestä lisäämisestä. Yksilöllinen tilanteesi, tuberkuloosin sijainti, laajuus ja aloitetun lääkehoidon vaikutus ratkaisevat aktiivisen liikuntaharrastuksen aloittamisen
ajankohdan.

Voinko harrastaa seksuaalista kanssakäymistä tuberkuloosihoidon aikana?

Kyllä voit. On kuitenkin tärkeää muistaa, että hoidon alkuvaiheessa voit olla niin väsynyt, ettei seksuaalinen kanssakäyminen kiinnosta.

Saanko tulla raskaaksi tuberkuloosihoidon aikana?

Olisi parasta, että raskaus ei käynnistyisi tuberkuloosihoidon aikana. Tuberkuloosilääkkeet vaikuttavat myös sikiöön, eivätkä kaikki lääkkeet ole turvallisia raskauden aikana. Hedelmällisessä iässä olevan, tuberkuloosiin sairastuneen naisen on hyvä keskustella lääkärin kanssa sopivasta ehkäisymuodosta tuberkuloosihoidon aikana. Ehkäisypillereiden teho heikentyy tuberkuloosilääkityksen vuoksi ja niiden
ehkäisytehoon ei voikaan lääkityksen aikana luottaa.

Jos tuberkuloosi todetaan odottavalla äidillä raskauden aikana, tullaan äidin ja sikiön hyvinvointia seuraamaan erityisen tarkoin.