Tuberkuloosin lääkehoito

mummo

Sinulla ei ole syytä huoleen. Tuberkuloosi on hoidettavissa ja parannettavissa lääkkeillä, harvinaisia poikkeuksia lukuun ottamatta. Lääkkeet on kuitenkin otettava tarkasti lääkäriltä ja hoitajalta saamiesi ohjeiden mukaan.

Tuberkuloosibakteeri on hidaskasvuinen ja osa tuberkuloosibakteereista voi olla pitkään jakautumattomassa tilassa. Antibiootit tehoavat parhaiten jakautuviin bakteereihin. Lisäksi tuberkuloosibakteereiden suuressa joukossa saattaa olla muutamia, joihin jokin lääkkeistä ei vaikuta. Siksi hoidon alussa annetaan samanaikaisesti useaa eri lääkettä. Näin voidaan paremmin tuhota kaikki tuberkuloosibakteerit ja estää bakteerien kehittyminen lääkkeille vastustuskykyisiksi eli resistenteiksi.

Tavallisimmat tuberkuloosin hoidossa käytettävät lääkkeet ovat

  • rifampisiini
  • isoniatsidi
  • pyratsiiniamidi
  • etambutoli

tuberkuloosi, lääkkeet, TB-lääkkeet, tuberkuloosin lääkehoito

Tuberkuloosibakteerien tuhoamiseen menee pitkä aika. Tuberkuloosin lääkehoito kestää vähintään puoli vuotta, monasti pitempäänkin. Tavallisessa tapauksessa hoidon kahtena ensimmäisenä kuukautena käytetään neljää lääkettä, tämän jälkeen kahta lääkettä.

Yleensä tunnet olosi paremmaksi muutaman viikon hoidon jälkeen. Elimistössäsi on kuitenkin vielä eläviä tuberkuloosibakteereja. Vaikka sinulla ei enää olisikaan oireita, on tärkeää jatkaa lääkkeiden ottamista, kunnes kaikki bakteerit on tuhottu.

Tuberkuloosin lääkehoito aloitetaan sairaalassa. Lääkäri vastaa lääkehoidon yksilöllisestä suunnittelusta, lääkkeiden valinnasta ja annostelusta sekä hoidon pituudesta. Häneltä voit kysyä lääkehoidon yksityiskohtia.

Valvottu lääkehoito

Tuberkuloosilääkkeet annetaan valvotusti. Valvotusta lääkehoidosta käytetään myös nimitystä DOT (directly observed treatment). Joissain tapauksissa lääkehoidon seuranta voidaan toteuttaa myös videovalvottuna lääkehoitona VOT (video-observed treatment).

Sinulla on oikeus saada henkilökunnan tukea ja ohjausta koko hoitosi ajan. Hoidon pituuden ja runsaan lääkityksen vuoksi tuberkuloosilääkkeiden ottaminen säännöllisesti joka päivä ei ole helppoa. Lääkehoidon valvonnan tarkoitus on auttaa sinua ottamaan lääkkeet säännöllisesti ja parantumaan mahdollisimman nopeasti.

Lääkkeet otetaan siten, että hoitaja tai muu työntekijä katsoo, että nielet jokaisen lääkeannoksen. Samalla hän seuraa lääkkeiden haittavaikutuksia ja vointiasi sekä vastaa kysymyksiisi. Pienille lapsille vanhemmat voivat antaa lääkkeet ammattihenkilön valvomana.

Valvotun hoidon aloituksesta, muutoksista ja lopetuksesta päättää aina hoitava lääkäri. Sairaalassa hoitaja seuraa lääkkeiden ottoasi. Ennen kotiin lähtöä, sinun kanssasi sovitaan siitä, miten saat lääkkeet sairaalasta lähtösi jälkeen. Lääkkeiden ottaminen voi tapahtua erikoissairaanhoidon poliklinikalla, omalla terveysasemalla, työterveyshuollossa, koulussa kouluterveydenhoitajan valvomana tai turvapaikanhakijoiden kohdalla vastaanottokeskuksessa. Jos vointisi sitä edellyttää, kotisairaanhoitaja valvoo lääkkeiden ottamista kotonasi tai muussa asuinpaikassa. Valvottu lääkehoito pyritään toteuttamaan tilanteestasi riippuen viitenä–seitsemänä päivänä viikossa. Valvotun lääkehoidon toteutustavat vaihtelevat eri paikkakunnilla.

Tuberkuloosin lääkehoidon keskeyttäminen omin päin tai jonkun lääkkeen ottamatta jättäminen silloin tällöin voi olla vaarallista. Bakteerit lisääntyvät ja sairautesi jatkuu pitempään. Bakteerit voivat myös tulla vastustuskykyisiksi niille lääkkeille, joilla sinua hoidetaan. Voit joutua ottamaan uusia lääkkeitä, jos aikaisemmat lääkkeet eivät enää vaikuta. Uusia lääkkeitä täytyy syödä huomattavasti pitempään ja yleensä niistä aiheutuu enemmän haittavaikutuksia.

  • Vain säännöllisesti nautitut tuberkuloosilääkkeet tuhoavat tuberkuloosibakteerit.
  • Tuberkuloosi paranee, jos otat lääkkeet annettujen ohjeiden mukaan.
  • Älä muuta tai keskeytä lääkehoitoa.
  • Jatka lääkkeiden käyttöä, vaikka tuntisit vointisi jo paremmaksi.
  • Lääkehoito poistaa tartuntavaaran.

Hoidon seuranta

Paranemistasi seurataan huolellisesti sairaalan poliklinikalla 1-2 kuukauden välein hoidon ajan. Seurantakäynneillä otetaan yleensä keuhkojen röntgenkuva ja verikokeita sekä tutkitaan ysköslimaa. Tällöin sinulla on mahdollisuus myös esittää lääkärille kysymyksiä.

Sivun teksti tulostettavana pdf-tiedostona

Ramadan ja tuberkuloosihoito

Käännökset

Arabia: tuberkuloosin lääkehoito

Englanti: tuberkuloosin lääkehoito

Kurdi (sorani): tuberkuloosin lääkehoito

Venäjä: tuberkuloosin lääkehoito

Viro: tuberkuloosin lääkehoito

Apua/Lääkehoito

Otetaanko B6 vitamiini yhdessä tubilääkkeen kanssa vai erikseen?

B6-vitamiini voidaan ottaa yhdessä tuberkuloosilääkkeiden kanssa tai eri aikana. Hoidon toteutumisen vuoksi voisi olla viisainta ottaa myös B6-vitamiini samaan aikaan tuberkuloosilääkkeiden kanssa.

Miksi tuberkuloosin hoito kestää pitkään ja siihen tarvitaan monta lääkettä?

Tuberkuloosibakteeri on hidaskasvuinen. Se jakautuu noin 15–20 tunnin välein ja osa tuberkuloosibakteereista voi olla pitkään jakautumattomassa tilassa. Antibiootit tehoavat parhaiten jakautuviin bakteereihin. Hoidon tavoitteena on saada tuhottua kaikki bakteerit, jotta tauti ei uusisi. Useita lääkkeitä tarvitaan, koska tuberkuloosibakteeri pystyy nopeasti kehittämään yhdelle lääkkeelle vastustuskyvyn.

Mikä on lääkkeille vastustuskykyinen tuberkuloosi?

Lääkkeille vastustuskykyiseen tuberkuloosiin eivät tehoa kaikki tavanomaiset tuberkuloosin lääkkeet. Tällainen tuberkuloosi pääsee kehittymään huonon tai toistuvasti keskeytyneen lääkehoidon seurauksena. Tuberkuloosin kehityttyä se voi tarttua ihmisestä toiseen samalla tavoin kuin lääkkeille herkkä tuberkuloosi.

Tuberkuloosin hoidon onnistumisen kannalta tärkeitä lääkkeitä ovat rifampisiini ja isoniatsidi. Jos tuberkuloosiin ei tehoa kumpikaan näistä, puhutaan monilääkeresistentistä tuberkuloosista (MDR-tuberkuloosi eli multidrug-resistant). Jos tuberkuloosi on vastustuskykyinen mainittujen lääkkeiden lisäksi fluorokinoloneille, puhutaan pre-XDR-tuberkuloosista. Laajasti lääkeresistentti (XDR-tuberkuloosi eli extensively-resistant) on vastustuskykyinen rifampisiinille, isoniatsidille, fluorokinoloneille ja bedakiliinille ja/ tai linetsolidille.

Lääkkeille vastustuskykyistä tuberkuloosia on joka puolella maailmaa, eniten tapauksia on entisen Neuvostoliiton alueella, Intiassa ja Kiinassa. Suomessa havaitaan 1-6 lääkkeille vastustuskykyistä tuberkuloositapausta vuosittain.

 

 

 

Miten lääkkeille vastustuskykyistä tuberkuloosia hoidetaan?

MDR-, pre-XDR- ja XDR-tuberkuloosin hoito kestää tavallisesti kaksi vuotta. Hoidossa käytetään aluksi vähintään viiden tai kuuden lääkkeen yhdistelmää.

Mitä tuberkuloosin hoito maksaa?

Tuberkuloosi on yleisvaarallinen tartuntatauti.  Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 1229/2016 5 § perusteella tuberkuloosin hoito ja tuberkuloosiepäilyn vuoksi tehtävät tutkimukset ovat Suomessa potilaalle maksuttomia.

Yhteiskunnalle yhden lääkeherkän tuberkuloositapauksen lääkitys, sairaalahoito ja seuranta maksavat yhteensä lähes 30 000 €.  Monilääkeresistentin tuberkuloositapauksen kustannukset ovat moninkertaiset.

 

Paraneeko tuberkuloosi?

Nykyaikaisella, ajoissa aloitetulla tuberkuloosihoidolla pystytään lääkeherkkä tuberkuloosi parantamaan. Lääkkeille vastuskykyisen tuberkuloosin hoito on vaikeampaa. Pitkällä, kahden vuoden mittaisella hoidolla paranee keskimäärin kaksi kolmesta lääkkeille vastustuskykyiseen tuberkuloosiin sairastuneesta.

Voiko elimistööni jäädä pysyvää vikaa sairastetusta tuberkuloosista?

Suurin osa potilaista paranee täysin. Jos hoito on viivästynyt ja tuberkuloosi on ehtinyt aiheuttaa laaja-alaisia vaurioita, on mahdollista, ettei elimistö palaudu normaaliin tilaan. Joskus vaikean tuberkuloosin parantamiseksi saatetaan tarvita myös leikkaushoitoa.

 

 

 

Voinko itse vaikuttaa paranemiseeni tuberkuloosista?

Kyllä voit. Noudata lääkäriltä ja hoitajalta saamiasi ohjeita. Pidä omalta osaltasi huolta siitä, että valvottu lääkehoito toteutuu.

Onko tuberkuloosin hoidon aikana kiinnitettävä huomiota ravitsemukseen?

Kyllä on. Runsaasti energiaa sisältävä, monipuolinen ravitsemus on tärkeä osa hoitoa. Jos ravitsemustilasi on päässyt huonoksi ja olet laihtunut monta kiloa, voit saada sairaalan ravitsemusterapeutilta yksilöllisen ateriasuunnitelman.

 

Milloin voin aloittaa uudelleen liikuntaharrastukset?

Tuberkuloosiin liittyy väsymystä, joka väistyy vähitellen paranemisen edistyessä. Hoidon alussa on syytä levätä. Rauhallinen päivittäinen kävely on mahdollista heti, kun itse tunnet jaksavasi liikkua ulkona. Saat lääkäriltäsi tarkemmat ohjeet liikunnan vähittäisestä lisäämisestä. Yksilöllinen tilanteesi, tuberkuloosin sijainti, laajuus ja aloitetun lääkehoidon vaikutus ratkaisevat aktiivisen liikuntaharrastuksen aloittamisen ajankohdan.

Voinko harrastaa seksiä tuberkuloosihoidon aikana?

Kyllä voit. On kuitenkin tärkeää muistaa, että hoidon alkuvaiheessa voit olla niin väsynyt, että seksi ei kiinnosta. Tämä on hyvä kertoa kumppanille.

Saanko tulla raskaaksi tuberkuloosihoidon aikana?

Olisi parasta, että raskaus ei käynnistyisi tuberkuloosihoidon aikana. Hedelmällisessä iässä olevan, tuberkuloosiin sairastuneen naisen on hyvä keskustella lääkärin kanssa sopivasta ehkäisymuodosta tuberkuloosihoidon aikana. Ehkäisypillereiden teho heikentyy tuberkuloosilääkityksen vuoksi ja niiden ehkäisytehoon ei voikaan lääkityksen aikana luottaa.

Jos tuberkuloosi todetaan odottavalla äidillä raskauden aikana, käytetään hoidossa sikiölle turvallisia tuberkuloosilääkkeitä. Äidin ja sikiön hyvinvointia seurataan hoidon aikana erityisen tarkoin.