در اینجا شما به آسانی می توانید در مورد توبرکلوز یا سل به چندین زبان معلومات دریافت کنید

وب‌سایت tuberkuloosi.fi برای همه افراد علاقمند به یادگیری بیشتر درباره توبرکولوز مفید است، اما به ویژه برای افرادی که خودشان یا افراد نزدیک به آنان به هر دلیلی نگران توبرکولوز هستند، ارزشمند است.

این سایت در سال ۲۰۲۳ بروز شده است.