بارداری

موارد سل در دوران بارداری و پس از زایمان کمتر رخ می‌دهد به دلیل وضعیت خوب سل در فنلند. خطر ابتلا به بیماری سل در مادرانی که در کشورهایی که سل در آنها رایج است به دنیا آمده‌اند یا برای مدت طولانی و تکرار شده در این کشورها اقامت داشته‌اند، بیشتر است. مادران باردار و جدیداً زایمان کرده که در فنلند به سل معرض شده‌اند نیز در خطر بیشتری قرار دارند. اگر می‌دانید زمان زیادی را با کسی که ابتلا به سل دارد سپری کرده‌اید یا در محیط کار به سل معرض شده‌اید، به مرکز مادران رفته و از این موضوع خبر دهید. آنها وضعیت شما را ارزیابی کرده و در صورت لزوم تست‌های غربالگری سل را ترتیب خواهند داد.