توبرکلوز

در اینجا شما می توانید در مورد مرض توبرکلوز معلومات ابتدایی دریافت کنید. مرض سل یا توبرکلوز را می توان با آنتی بیوتیک ها معالجه کرد. معاینات و تداوی توبرکلوز برای مریضان رایگان است.