تداوی

تداوی

توبرکلوز توسط آنتی بیوتیک ها تداوی می گردد.

بیماری سل همیشه با تجویز چندین دارو هم زمان درمان می‌شود. تداوی حداقل شش ماه ادامه پیدا می‌کند. در صورت شدت بیماری، تداوی ممکن است بیشتر از شش ماه طول بکشد. پس از شروع درمان، خطر انتقال به طور معمول به سرعت کاهش پیدا می‌کند.

برای بهبودی باید به دقت دستورالعمل‌ها را دنبال کرد. دوا باید به صورت منظم مصرف شود. اگر افراد مبتلا به بیماری توبرکولوز به زودی دارو را ترک کنند، ممکن است دوباره مبتلا شوند. اگر آن‌ها همه داروها را به درستی مصرف نکنند، باکتری‌های توبرکولوز می‌توانند به داروهای مصرف شده مقاوم شوند و در این صورت درمان بیماری سخت‌تر می‌شود.

اگر بیمار دارای توبرکولوز مقاوم به دارو باشد، با ترکیبی از پنج یا شش دوا تداوی می‌شود. تداوی معمولاً دو سال طول می‌کشد.

اگر بیمار عفونی است، در یک اتاق جداگانه اختصاصی با عفونت هوایی در بیمارستان درمان می‌شود. انزوا باعث می‌شود تا گسترش توبرکولوز به بیماران و کارکنان بیمارستان جلوگیری شود. به همین دلیل، بیمار در یک اتاق تک نفره قرار دارد و حرکت بیمار در محیط محدود می‌شود.

در مورد اتاق ایزوله بیشتر بخوانید