خدمات صحی و تداوی

درمان و بررسی های بیماری سل برای شخصی که از این بیماری رنج می برد، رایگان است. در اینجا شما می توانید اطلاعاتی درباره خدمات مراقبتی بهداشتی و مشاوره های عملی در مورد بررسی و درمان بیماری سل پیدا کنید.

اگر شما شک دارید که مبتلا به تی‌بی هستید، لطفاً با مرکز زیر تماس بگیرید:

 • مراکز بهداشتی محلی
 • خدمات بهداشت محل کار
 • دانشجو: با مرکز بهداشت محل سکونت خود یا خدمات بهداشت دانشجویی تماس بگیرید.
 • پناهندگان: با دفتر پرستاری بهداشت عمومی در مرکز پذیرش تماس بگیرید.

مرکز بهداشت باید در یک تا دو روز به شما زمان ملاقات با پرستار بهداشت عمومی یا پزشک یا دستورالعمل های لازم برای انجام دادن به شما ارائه کند.

ارزیابی پزشکی برای تی‌بی با پرسیدن درباره علائم شما و هر گونه عوامل خطر برای تی‌بی آغاز می‌شود. از شما سوال می‌شود که آیا تاریخچه تی‌بی داشته‌اید یا آیا می‌دانید که با تی‌بی تماس داشته‌اید.

زمانی که تشخیص تی‌بی مورد تردید قرار می‌گیرد، همیشه از تصویربرداری سینه با ایکس ری (رادیوگرافی سینه) استفاده می‌شود و نمونه‌های تف یا بلغم برای حضور باکتری‌های مایکوباکتریوم با استفاده از میکروسکوپی مسحوق و کشت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همچنین توسط یک پزشک نیز شما مورد معاینه قرار میگیرد.

ارزیابی اساسی پزشکی برای تی‌بی در بزرگ‌ترها معمولاً در مرکز بهداشت انجام می‌شود. با توجه به وضعیت بیمار و نوع علائم، ارزیابی ممکن است همچنین در بیمارستان انجام شود.

اگر تشخیص داده شود یا به شدت مورد تردید قرار بگیرید که دچار تی‌بی هستید، شما باید در اسرع وقت به بیمارستان برای ادامه ارزیابی و درمان ارسال شوید. اگر تردید به وجود آمد که شما تی‌بی دارید که ممکن است به دیگران منتقل شود، ضروری است که شما را فوراً به بیمارستان بپذیرند (در عرض چند روز). در غیر اینصورت، ورود به بیمارستان ممکن است زمان بیشتری ببرد.

درمان تی‌بی به صورت ابتدا در شفاخانه آغاز می‌شود و زیر نظر در منزل ادامه می‌یابد. علیرغم اینکه معمولاً مرکز بهداشت مسئول ارائه داروهای تی‌بی به بیمار است، پزشک در بیمارستان مسئول درمان شماست و طی مدت درمان تصمیمات لازم را خواهد گرفت. ویزیت‌های پیگیری در بخش بیماری‌های غیر بستری بیمارستان به صورت ماهیانه یا هر دو ماه یک بار انجام می‌شود.

تشخیص تی‌بی در کودکان چالش‌برانگیز است. یک بار که کودک تی‌بی دارد، وضعیتش ممکن است به سرعت بدتر شود. به همین دلیل، تمام ارزیابی‌ها برای کودکان زیر ۱۶ سال در بیمارستان کودکان انجام می‌شود.

دواها، مراقبت‌های بیمارستانی و ویزیت‌های پیگیری مرتبط با درمان تی‌بی به صورت رایگان ارائه می‌شود. در طول درمان، شما از پشتیبانی و اطلاعاتی از کادر درمانی که شما را مراقبت می‌کنند، بهره خواهید برد. کارشناس اجتماعی بیمارستان به شما اطلاعاتی در مورد مسائل امنیت اجتماعی ارائه خواهد داد.

ارزیابی ابتدای صحی

 1. گرفتن تاریخچه پزشکی از طریق مصاحبه
 2. بررسی فیزیکی توسط پزشک
 3. رادیوگرافی سینه
 4. بررسی میکروسکوپی و کشت نمونه‌های اسپوتوم برای باکتری‌های مایکوباکتریوم، آزمون افزایش اسید نوکلئیک

معاینات صحی بیشتر (در صورت لزوم انجام می‌شود)

 • آزمایش‌های خون
 • برونکوسکوپی
 • بیوپسی یا نمونه‌های بافت
 • آزمایش‌های تصویربرداری پزشکی پیشرفته مانند توموگرافی کامپیوتری ریه یا تصویربرداری مغناطیسی