ماه رمضان و درمان سل

روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان بر تمام مسلمانان بالغ سالم پس از رسیدن به سن بلوغ واجب است. این یک روزه کامل با پرهیز کامل از غذا و نوشیدنی است.

من داروی سل مصرف می کنم، آیا می توانم روزه بگیرم؟

زمانی که شما تحت درمان سل هستید نمی توان روزه گرفت. داروهای سل باید به طور منظم و با پیروی از دستورالعمل‌های درمانی که مستقیماً مشاهده می‌شوند مصرف شوند. برخی از داروهای سل باید همراه با غذا مصرف شوند، یعنی زمانی که معده خالی است نباید مصرف شوند. اگر معده خالی باشد، داروها جذب نمی‌شوند و در نتیجه مؤثر نیستند. اگر درمان دارویی سل تکمیل نشود، به وضعیتی منجر می شود که مقاومت به دارو ایجاد می شود. اگر این اتفاق بیفتد، درمان سل بسیار دشوار می شود و شانس درمان کاهش می یابد. به همین دلیل توصیه این است که روزه را جابجا کنید. پس از اتمام درمان سل می توان آن را انجام داد.

چگونه روزه را قضا کنم؟

وقتی کسی نمی تواند در ماه رمضان روزه بگیرد، می تواند روزهای از دست رفته بعد از آن را جبران کند. اگر کسی نتواند روزهای از دست رفته را پس از آن جبران کند (مثلاً به دلیل بیماری یا حاملگی)، آنگاه می‌تواند برای تغذیه شخص دیگری (فیدیه) بپردازد