آیا عفونت توبرکلوز را می توان تداوی کرد؟

بلی، این امکان دارد تا عفونت توبرکلوز را با دوا تداوی کرد.  در فنلند، برای کسانیکه با مریضان سل در تماس بوده و پایین تر از 16 سال عمر دارند، دوا داده می شود. به برخی از بزرگسالان نیز ممکن است طبق توصیه‌های ملی دوا تجویز شود.

آیا برای تشخیص عفونت سل تستی وجود دارد؟

فقط یک شیوه معاینات خوب برای تشخیص عفونت توبرکلوز وجود ندارد. دو معاینه انجام می شود:  معاینات جلد (تست پوستی توبرکولین مانتو، TST). معاینات که به اساس توسعه های ملی راه اندازی می گردد.

آیا همه افرادی که با یک بیمار سل تماس داشته‌اند، آلوده می‌شوند؟

نخیر. توبرکلوز به آسانی سرایت نمی کند. تنها یک سوم افرادی که با یک فرد بیمار سل در تماس نزدیک و طولانی بوده‌اند، آلوده می‌شوند. اعضای خانواده که با هم زندگی می‌کنند در بالاترین خطر هستند. تنها بخشی از افراد آلوده به بیماری سل مبتلا به آن می‌شوند.

آیا تمام مریضان سل این مرض را انتقال می دهند؟

در عمل، فقط فردی که بیماری سل ریه دارد می‌تواند آن را گسترش دهد. فرد مریض به راحتی دیگران را آلوده می‌کند اگر در شش هایش باکتری وجود داشته باشد یا در بلغم او باکتری تشخیص گردد،  می تواند به آسانی برای دیگران سل را منتقل بسازد.

آیا من بنابر استفاده ابزار ترانسپورتی عامه که توسط یک مریض توبرکلوز شش نیز استفاده شده باشد، به این مرض گرفتار خواهم شد؟

در سفرهای روزمره، کوتاه به مدت چند روز با بس یا قطار، خطر ابتلا به سل کم است. اما اگر شما به طور مکرر با یک فرد بیمار سل در همان بس یا قطار سفر کنید، خطر ابتلا بیشتر می‌شود. در صورت سفر با طیاره، افرادی که در پروازهای 8 ساعت یا بیشتر حضور دارند، با خطر بیشتری مواجه هستند. افرادی که در دو ردیف جلوتر و عقبتر از فرد بیمار سل نشسته‌اند، خطر بیشتری دارند. مسئولان بیماریهای عفونی می‌توانند افرادی که در این شرایط بوده‌اند، را پیدا کرده و با آن‌ها تماس بگیرند

یا می‌توانم در صورت تمیز کردن خانه بیمار مبتلا به سل که به شفاخانه رفته بود، به عفونت مبتلا شوم؟

سل طریق ظروف، نوشیدنی‌ها، غذاها یا لمس سطوح منتشر نمی‌شود. باکتری‌های سل آزاد می‌شوند و به هوا رها می‌شوند زمانی که فردی با بیماری سل ریه حرف می‌زند، سرفه می‌کند، عطسه می‌کند یا می‌خواند. دیگر افراد که در همان محیط داخلی (مانند اتاق یا آپارتمان) اقامت دارند، ممکن است زمانی که این هوا را تنفس می‌کنند، باکتری‌ها را در ریه خود به دست آورده و به عفونت بیفتند. پس از اینکه فرد بیمار اتاق را ترک کرد، باکتری‌های سل برای ساعت‌ها در هوای اتاق باقی می‌مانند، به خصوص در محیط‌های کوچک با تهویه‌ی نامناسب. اگر فرد بیمار ساعت‌ها پیش از این اتاق را ترک کرده باشد یا اتاق تهویه شده باشد، هیچ خطری برای شخصی که اتاق را تمیز می‌کند وجود ندارد.

سل چگونه پخش می شود؟

سل از طریق هوا از یک نفر به دیگری منتقل می‌شود. باکتری‌های سل در هوا آزاد می‌شوند زمانی که فردی با بیماری سل در ریه صحبت، سرفه، عطسه یا آواز می‌خواند. افراد دیگری که در همان اتاق هستند، ممکن است با تنفس این هوا، باکتری‌ها را به ریه خود جذب کرده و به عفونت بیفتند. اعضای خانواده که در یک خانه زندگی می‌کنند، بیشترین احتمال عفونت را دارند.