آیا همه افرادی که با یک بیمار سل تماس داشته‌اند، آلوده می‌شوند؟

نخیر. توبرکلوز به آسانی سرایت نمی کند. تنها یک سوم افرادی که با یک فرد بیمار سل در تماس نزدیک و طولانی بوده‌اند، آلوده می‌شوند. اعضای خانواده که با هم زندگی می‌کنند در بالاترین خطر هستند. تنها بخشی از افراد آلوده به بیماری سل مبتلا به آن می‌شوند.

انتقال توبرکلوز