آیا بیماری توبرکولوز در افراد مبتلا به اچ‌آی‌وی مشابه بقیه افراد است؟

افراد مبتلا به اچ‌آی‌وی به احتمال بیشتری در مقایسه با افرادی که اچ‌آی‌وی ندارند، عفونت توبرکولوز در مناطقی غیر از ریه‌ها دارند. اگر عفونت اچ‌آی‌وی در فرد درمان نشده باقی مانده و شخص به وضعیت ایدز برسد، بیماری توبرکولوز ممکن است به سرعت بروز کند. این بیماری می‌تواند به سرعت در سراسر بدن گسترش یابد و بسیار شدید باشد.

مرض توبرکلوز