آیا بیماران مبتلا به بیماری توبرکولوز (TB) برای اچ ای وی (HIV) آزمایش می‌شوند؟

آزمایش اف ای وی به طور روزمره از هر بیمار توبرکولوز گرفته می‌شود.

مرض توبرکلوز