آیا من با دست دادن یا در آغوش گرفتن اشخاص مبتلا به توبرکلوز به این مریضی مبتلا می شوم؟

نخیر، توبرکلوز از طریق تماس با پوست منتقل نمی گردد. بالا را ببینید: توبرکلوز چگونه پخش می شود؟

انتقال توبرکلوز