یا می‌توانم در صورت تمیز کردن خانه بیمار مبتلا به سل که به شفاخانه رفته بود، به عفونت مبتلا شوم؟

سل طریق ظروف، نوشیدنی‌ها، غذاها یا لمس سطوح منتشر نمی‌شود. باکتری‌های سل آزاد می‌شوند و به هوا رها می‌شوند زمانی که فردی با بیماری سل ریه حرف می‌زند، سرفه می‌کند، عطسه می‌کند یا می‌خواند. دیگر افراد که در همان محیط داخلی (مانند اتاق یا آپارتمان) اقامت دارند، ممکن است زمانی که این هوا را تنفس می‌کنند، باکتری‌ها را در ریه خود به دست آورده و به عفونت بیفتند. پس از اینکه فرد بیمار اتاق را ترک کرد، باکتری‌های سل برای ساعت‌ها در هوای اتاق باقی می‌مانند، به خصوص در محیط‌های کوچک با تهویه‌ی نامناسب. اگر فرد بیمار ساعت‌ها پیش از این اتاق را ترک کرده باشد یا اتاق تهویه شده باشد، هیچ خطری برای شخصی که اتاق را تمیز می‌کند وجود ندارد.

انتقال توبرکلوز