آیا من حین تداوی توبرکلوز می توانم باردار یا حامله شوم؟

توصیه می‌شود که در حالت درمان توبرکولوز (TB) از بارداری پرهیز شود. داروهای توبرکولوز نیز بر روی جنین تأثیر می‌گذارند و برخی از داروها در دوران بارداری ایمن نیستند. زنانی که در سن باروری هستند و دچار بیماری توبرکولوز هستند، باید با پزشک خود مشورت کنند تا در دوران درمان توبرکولوز به دنبال یافتن روش مناسبی برای کنترل تولید باروری باشند. اثربخشی قرص‌های ضد بارداری به دلیل داروهای توبرکولوز ضعیفتر می‌شود و نمی‌توانید به آن‌ها به عنوان یک روش کنترل تولید حاملگی در طول درمان توبرکولوز اعتماد کنید.

تداوی مرض توبرکلوز