آیا اطفال یا جوانان راحت تر از بزرگسالان به این مریضی مبتلا می شوند؟

بله. نوزادان و کودکان جوان یک سیستم ایمنی ضعیف دارند. اگر با باکتری توبرکولوز (TB) عفونت کنند، ممکن است به سرعت بیمار شوند و بیماری ممکن است تهدیدی برای زندگی آنها باشد. همچنین افراد جوان، حدود 15-20 ساله، خطر بیشتری از ابتلا به بیماری توبرکولوز دارند نسبت به بزرگترها.

مرض توبرکلوز