چگونه بیماری‌ها یا داروها که سیستم ایمنی را ضعیف می‌کنند، بر ریسک ابتلا به بیماری توبرکولوز تأثیر می‌گذارند؟

بعضی از بیماری‌ها یا درمان‌های دارویی می‌توانند سیستم ایمنی را ضعیف کنند. وقتی سیستم ایمنی فرد ضعیف می‌شود، بدن نمی‌تواند با باکتری‌های توبرکولوز به خوبی مقابله کند. اگر باکتری‌ها در بدن افرازش کنند، ممکن است بیماری توبرکولوز بروز کند. به همین دلیل احتمال ابتلا به بیماری توبرکولوز در این افراد بیشتر است.

مرض توبرکلوز