بیماری توبرکولوز کدام قسمت از بدن را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

باکتری‌های توبرکولوز می‌توانند التهاب در هر عضوی ایجاد کنند، اما بیشتر اوقات ریه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. دو سوم موارد توبرکولوز موارد توبرکولوز ریه است.

متداول‌ترین نوع توبرکولوز در محل‌های دیگر به جز ریه‌ها توبرکولوز گره‌های لنفاوی است. فرد مبتلا به توبرکولوز ممکن است همزمان هم توبرکولوز ریه داشته باشد و هم توبرکولوز در محل‌های دیگر از ریه.

مرض توبرکلوز