چقدر زود پس از ابتلا به باکتری توبرکولوز، علائم بیماری توبرکولوز ظاهر می‌شوند؟

این به سن شخص، سیستم ایمنی او و در مورد کودکان کوچک به علت واکسیناسیون BCG متغیر است. کودکان کمتر از پنج سال که واکسیناسیون BCG را دریافت نکرده‌اند، ممکن است به سرعت بیمار شوند (حتی یک ماه پس از ابتلا به باکتری توبرکولوز).

بزرگ‌ترهایی که سیستم ایمنی طبیعی دارند ممکن است علائم را در 6 تا 12 ماه پس از ابتلا به توبرکولوز تجربه کنند، اما تأخیر ممکن است دهه‌ها طول بکشد. باکتری‌های توبرکولوز ممکن است در بدن خوابیده باشند (عفونت توبرکولوز خفیف) و عفونت بعداً به بیماری توبرکولوز تبدیل شود هنگامی که سیستم ایمنی آنها به علت پیری، بیماری‌ها یا داروها ضعیف می‌شود.

مرض توبرکلوز