مریض در کجا معاینه میشود؟

مکان بررسی به وابستگی به شرایط و علائم بیمار متغیر است. اشعه ایکس سینه می‌تواند در مراکز اولیه بهداشتی انجام شود، مانند ایستگاه بهداشتی. نمونه‌های اسپوتوم می‌توانند در خانه در طی سه صبح متوالی جمع‌آوری شوند.

تشخیص و درمان همیشه در بیمارستان در مراکز متخصصین بهداشتی آغاز می‌شود. کودکان زیر ۱۶ سال در کلینیک و بخش‌های کودکان در بیمارستان مورد بررسی قرار می‌گیرند. بزرگ‌ترها در بخش‌های مختلف بر اساس علائم خود بررسی می‌شوند. به عنوان مثال، اگر سل ریه مشکوک باشد، بررسی‌ها در بخش مطب برون‌بیماری یا بخش کلینیک ریه انجام می‌شود. اگر سل گره‌های لنفاوی گردن مشکوک باشد، یک متخصص گوش بیمار را بررسی می‌کند.

تشخیص مرض توبرکلوز