چرا این مهم است که از مبتلا شدن به مرض ایدز باخبر شویم؟

بخاطریکه ایدز سیستم ایمنی بدن را ضعیف ساخته و خطر بالای تجربه ایدز و توبرکلوز را در طول زندگی انسان باخود همراه دارد.

مرض توبرکلوز