Tuberkuloosi ravi

Tuberkuloosi saab ravimitega ravida, välja arvatud üksikute eranditega.

Muretsemiseks ei ole põhjust. Tuberkuloosi saab ravimitega ravida, välja arvatud üksikute eranditega. Siiski peate tingimata võtma ravimeid hoolikalt arsti või õe ettekirjutuste järgi.

Tuberkuloosibakter on aeglaselt paljunev ja osad bakterid võivad jääda mitte-paljunevasse staadiumisse pikaks ajaks. Antibiootikumid on kõige efektiivsemad jagunevate bakterite suhtes. Lisaks võib esineda suure arvu tuberkuloosibakterite hulgas üksikuid baktereid, millesse osad ravimid ei toimi.

Seetõttu alustatakse ravi mitme erineva ravimiga samaaegselt. See on tõhusam, hävitamaks kõiki tuberkuloosibaktereid ja ennetamaks nende ravimiresistentseks muutumist.

Kõige levinumad tuberkuloosiravimid on:

  • rifampitsiin;
  • isoniasiid;
  • pürasinamiid;
  • etambutool.

tuberkuloosi ravi

Kõigi tuberkuloosibakterite hävitamine võtab väga kaua aega. Sellepärast on vajalik ravimeid võtta vähemalt kuus kuud, sageli ka kauem. Tavaliselt kasutatakse esimese kahe kuu jooksul nelja erinevat ravimit ja pärast seda jätkub ravi kahe ravimiga.

Tavaliselt tunnete end paremini juba pärast mõnenädalast ravimite võtmist. Siiski on elusaid tuberkuloosibaktereid veel organismis alles. Isegi kui Teil pole enam sümptome, on oluline jätkata ravimite võtmist, kuni kõik bakterid on hävitatud.

Tuberkuloosiravi alustatakse haiglas. Teie raviarst teeb Teile individuaalse raviskeemi – ravimite ja annuste valiku ning ravikuuri pikkuse. Teie ravi puudutavate üksikasjade kohta saate lisateavet oma arstilt.

Otseselt kontrollitud ravi

Tuberkuloosiravimeid antakse järelvalve all.

Tuberkuloosiravi vaatlemist nimetatakse otseselt kontrollitud raviks (DOT, Directly observed treatment). Osadel juhtudel on võimalik jälgida ravi ka video teel. Seda kutsutakse video-jälgitud raviks. Patsient salvestab endast video, kuidas ta võtab ravimeid, ning saadab selle õele ülevaatamiseks.

Teil on õigus saada toetust ja nõustamist ravipersonalilt kogu raviperioodi vältel. Kuna tuberkuloosiravi kestab kaua ja ravimite hulk on suur, võib olla igapäevane suure hulga ravimite võtmine väljakutset pakkuv.

Ravi jälgimise eesmärk on aidata patsiendil võtta ravimeid regulaarselt ning aidata Teil võimalikult kiiresti paraneda.

Ravimeid võetakse nii, et õde või muu meditsiinitöötaja jälgib iga ravimiannuse neelamist.

Samal ajal kontrollitakse Teid ravimite võimalike kõrvaltoimete suhtes, jälgitakse Teie paranemist ja vastatakse Teie küsimustele. Väikelaste puhul võivad vanemad lapsele ravimeid ise anda tervishoiutöötaja jälgimisel.

Teie raviarst otsustab, millal otseselt kontrollitud ravi alustada, muuta ja lõpetada. Haiglas viibides jälgib õde, et Te oma ravimeid võtaksite. Enne ravi jätkamist kodus lepitakse kokku, kuidas Te saate ravimid pärast haiglaravi. Ravimeid saab võtta haigla ambulatoorses vastuvõtus, tervisekeskuses, töötervishoiukeskuses, koolis või varjupaigataotlejate vastuvõtukeskuses. Kui see on Teie seisundi tõttu vajalik, saab õde kontrollida ravi Teie kodus või muus elukohas. Ravimeid antakse otsese kontrolli all 5-7 päeval nädalas, olenevalt Teie seisundist. Otseselt kontrollitud ravi organiseerimine erineb piirkonniti.

Tuberkuloosiravimite võtmise omaalgatuslik lõpetamine või nende ebaregulaarselt võtmine võib olla ohtlik. Tuberkuloosi põhjustavad bakterid võivad paljuneda ja Teie ravi pikeneb. Tuberkuloosi põhjustavad bakterid võivad muutuda saadud ravimitele resistentseks. Kui varem võetud ravimid enam ei toimi, peate võtma uusi ravimeid. Uusi ravimeid tuleb võtta kauem ja tavaliselt põhjustavad need rohkem kõrvaltoimeid.

  • Tuberkuloosibaktereid on võimalik likvideerida ainult regulaarselt tuberkuloosiravimeid võttes.
  • Kui võtate ravimeid juhiste kohaselt, saate tuberkuloosist terveks.
  • Ärge ise muutke või katkestage oma ravi.
  • Jätkake ravimite võtmist isegi siis, kui tunnete end paremini.
  • Ravimite võtmisega kõrvaldate haiguse levimise ohu.

Tuberkuloosi ravi jälgimine

Teie paranemist jälgitakse hoolikalt haigla ambulatoorses vastuvõtus 1–2 kuu pikkuste intervallide järel. Järelkontrollides tehakse tavaliselt röntgeniülesvõtteid rindkerest, võetakse vere- ja rögaanalüüse. Visiitide ajal saate esitada arstile küsimusi.