Mis on ravimresistentne tuberkuloos?

Sobimatu või vale tuberkuloosiravimite kasutamine võib põhjustada ravimresistentsust. See tähendab, et esialgu ravimtundlikku tuberkuloosi ravitakse ainult ühe või kahe ravimiga või on raviperiood liiga lühike või katkestatakse ravi mitu korda. Resistentse tuberkuloositekitaja põhjustatud haigus ei reageeri tavapärastele tuberkuloosivastastele ravimitele. Resistentne tuberkuloos kandub edasi samamoodi kui ravimtundlik tuberkuloos.
Multiresistentne tuberkuloos MDR-TB on tuberkuloosi vorm, mis ei reageeri kahele kõige tugevamale esimese rea tuberkuloosivastasele ravimile isoniasiidile ega rifampitsiinile.
Eriti resistentne tuberkuloos XDR-TB on multiresistentse tuberkuloosi vorm, mis on resistentne veelgi enamatele saadaolevatele ravimitele, sealhulgas kõige efektiivsemale teise rea ravimile.
Multiresistentset tuberkuloosi leidub kogu maailmas. Rohkem kui pooled juhtudest esinevad Indias, Hiinas ja endise Nõukogude Liidu riikides. Soomes esineb igal aastal alla kümne uue ravimresistentse tuberkuloosi juhu

Aktiivse tuberkuloosi ravi