Suure riskiga rühmad

Suure riskiga rühmades esineb tuberkuloosi sagedamini kui üldpopulatsioonis. Neid suure riskiga rühmi saab jagada kahte kategooriasse:

  1. inimesed, kel on suurem oht tuberkuloosiga kokku puutuda ja sellesse nakatuda;
  2. inimesed, kel on suurem oht pärast nakatumist aktiivse tuberkuloosi tekkeks.

Tuberkuloosi edasikandumise ohtu mõjutab tuberkuloosikolde asukoht kehas ja haiguse raskusaste, keskkonnatingimused ning haigusega kokkupuute kestus.

Tavaliselt levitavad tuberkuloosi inimesed, kellel on nakkusohtlik kopsutuberkuloos, sest nende kopsudes on suur hulk tuberkuloosibaktereid. Kui haige inimene köhib või kõneleb, võivad tuberkuloosibakterid paiskuda õhku. Kui teised inimesed on samas ruumis, puutuvad nad kokku tuberkuloosibakteriga. Nad võivad baktereid sisse hingata ja nakatuda. See juhtub suurema tõenäosusega siis, kui nad viibivad seal kaua või tihti.

Nakatumine tuberkuloosi on tõenäolisem, kui ruum on väike ja ülerahvastatud ning ruumi ventilatsioon pole piisav. Sellises olukorras võib bakterite kontsentratsioon õhus olla suur. Näiteks on nakatumine tõenäolisem kodutute varjupaigas, kus paljud inimesed magavad halva ventilatsiooniga väikeses ruumis kõrvuti, kui varjupaigas, kus tavapärase suurusega tuba jagavad ainult kaks inimest ja kus aknaid avatakse regulaarselt.

Tuberkuloos ei kandu üle kergesti. Ainult kolmandik tuberkuloosiga kokkupuutunutest nakatuvad. Ainult ühel kümnest normaalse immuunsüsteemiga nakatunud täiskasvanust tekib aktiivne tuberkuloos. Umbes pooltel neist avaldub haigus kahe aasta jooksul.

Mõnel rühmal on suurem oht haiguse tekkeks. Teatud seisundid, haigused ja ravimid nõrgestavad immuunsüsteemi, mis suurendab aktiivse tuberkuloosi tekkeriski. Nende haiguste hulka kuuluvad HIV, diabeet, reumatoidartriit, raske neerupuudulikkus, leukeemia, lümfoom, kopsuvähk, pea- ja kaelapiirkonna pahaloomulised kasvajad ning kopsude silikoos.

Soomes on praegu järgmised tuberkuloosi riskirühmad:

  • Nakkusohtliku/positiivse röga mikroskoopilise uuringuga kopsutuberkuloosiga inimese lähikontaktsed – samas majapidamises elavad inimesed, sugulased ja teised inimesed (töökaaslased, sõbrad), kes veedavad haigega koos palju aega. Tuberkuloosiga kokku puutunud väikelastel on suur risk haiguse tekkeks.
  • Eakad
  • Narkootiliste ainete ja alkoholi kuritarvitajad ning sotsiaalselt tõrjutud inimesed
  • Immigrandid riikidest, kus tuberkuloos on laialt levinud
  • Inimesed, kes on pikka aega või sageli viibinud (töötanud, õppinud või elanud) riigis, kus tuberkuloos on levinud
  • Inimesed, kelle tervislik seisund, haigus või ravimid nõrgestavad immuunsüsteemi, eriti HIV-infektsioon
  • Inimesed, kes puutuvad tööl kokku tuberkuloosiga