Suure riskiga rühmad

Suure riskiga rühmades esineb tuberkuloosi sagedamini kui üldpopulatsioonis. Neid suure riskiga rühmi saab jagada kahte kategooriasse:

  1. inimesed, kel on suurem oht tuberkuloosiga kokku puutuda ja sellesse nakatuda;
  2. inimesed, kel on suurem oht pärast nakatumist aktiivse tuberkuloosi tekkeks.

Tuberkuloosi edasikandumise ohtu mõjutab tuberkuloosikolde asukoht ja haiguse raskus, keskkonnatingimused ning haigusega kokkupuute kestus.

Tavaliselt levitavad tuberkuloosi inimesed, kel on nakkuslik kopsutuberkuloos, sest nende kopsudes on suur hulk tuberkuloosi tekitavaid baktereid. Kui haige isik köhib või räägib, pääsevad bakterid õhku. Kui teised inimesed on pidevalt samades siseruumides, puutuvad nad kokku tuberkuloositekitajaga. Nad võivad hingata sisse õhus leiduvaid baktereid ja nakatuda. See on tõenäolisem, kui kokkupuude on pikaajaline või sage.

Nakatumine tuberkuloosi on tõenäolisem, kui ruum on väike ja täistuubitud ning ventilatsioon pole piisav. Sellises olukorras võib bakterite kontsentratsioon õhus olla suur. Näiteks on nakatumine tõenäolisem kodutute varjupaigas, kus paljud inimesed magavad halva ventilatsiooniga väikeses toas kõrvuti, kui varjupaigas, kus tavapärase suurusega tuba jagavad ainult kaks inimest ja kus aknaid avatakse regulaarselt.

Tuberkuloos ei kandu kergesti edasi. Ainult kolmandik tuberkuloosiga kokkupuutunutest nakatuvad. Ainult ühel kümnest nakatunud täiskasvanust, kel on normaalne immuunsüsteem, tekib aktiivne tuberkuloos. Umbes pooltel neist avaldub haigus kahe aasta jooksul.

Mõnel rühmal on suurem oht haiguse tekkeks. Teatud tingimused, haigused ja ravimid nõrgestavad immuunsüsteemi, mis suurendab aktiivse tuberkuloosi tekkeohtu. Nende haiguste hulka kuuluvad HIV, diabeet, reumatoidartriit, raske neerupuudulikkus, leukeemia, lümfoom, kopsuvähk, pea- ja kaelapiirkonna pahaloomulised kasvajad ning kopsude silikoos.

Soomes on praegu järgmised tuberkuloosi riskirühmad.

  • Isikutega, kel on nakkava/positiivse rögaprooviga kopsutuberkuloos, vahetult kokkupuutuvad inimesed: sama majapidamise elanikud, sugulased ja teised (töökaaslased, sõbrad), kes veedavad koos haigega palju aega. Haigega kokku puutuvatel väikelastel on suur oht aktiivse tuberkuloosi tekkeks.
  • Vanainimesed.
  • Narkootiliste ainete (narkootikumid ja alkohol) sõltlased ja sotsiaalselt tõrjutud.
  • Immigrandid riikidest, kus tuberkuloos on levinud.
  • Teised isikud, kes on pikka aega viibinud (töötanud, õppinud või elanud) riigis, kus tuberkuloos on levinud.
  • Inimesed, kelle seisund, haigus või võetavad ravimid nõrgestavad immuunsüsteemi, eriti HIV-infektsioon.
  • Inimesed, kes puutuvad tööl kokku tuberkuloosiga.