Multiravimiresistentne tuberkuloos

Mis on multiravimiresistentne tuberkuloos?

Multiravimiresistentne tuberkuloos on tekitatud mükobakterite poolt, mis on mitmetele ravimitele resistentsed. Multiravimiresistentse tuberkuloosi lühend on MDR (ingl multidrug-resistant tuberculosis). Kõige sagedamini kasutatavaid ja efektiivsemaid tuberkuloosiravimeid, nagu rifampitsiin ja isoniasiid, ei saa multiravimiresistentse tuberkuloosi korral kasutada.

Kui tuberkuloos on resistentne ka fluorokinoloonidele, nimetatakse seda preekstensiivselt resistentseks tuberkuloosiks (pre-XDR-tuberkuloos).

Eriti resistentse tuberkuloosi lühend on XDR (ingl extensively drug-resistant tuberculosis). Selle korral on mükobakteritel resistentsus bedakviliinile ja/või linesoliidile lisaks teistele ülalmainitud ravimitele.

Kust ma võin saada multiraviresistentne tuberkuloosi?

Tuberkuloosi ülekandumine on alati sama – õhu kaudu. Infektsioon levib MDR-tuberkuloosi põdevalt inimeselt.

MDR-tuberkuloos on sagedasem riikides, kus tuberkuloosi diagnostika ja ravimite kättesaadavus on halb (puudulikud oskused või vahendid).

Samuti võivad olla raviskeemid ebaadekvaatsed.

Vahel algselt ravimitundlik tuberkuloos muutub ravi käigus rifampitsiinile ja isoniasiidile resistentseks. See võib juhtuda, kui tuberkuloosiravi on ebaregulaarne või ravi jooksul tekivad korduvad või pikad pausid.

MDR-tuberkuloosi leidub kogu maailmas. Umbes pooled MDR-tuberkuloosi haigetest elavad Indias, Hiinas ja Venemaal. MDR-tuberkuloosi juhtude arv on eriti kõrge WHO Euroopa regioonis, peamiselt väljaspool Euroopa Liitu / Euroopa Majanduspiirkonda.

Soomes on ravimiresistentne tuberkuloos harv. Igal aastal diagnoositakse vaid mõned MDR-tuberkuloosi juhud. 2010.-2020. aastatel on olnud vaid üksikuid XDR-tuberkuloosi juhte.

Kuidas multiraviresistentne tuberkuloosi ravitakse?

MDR-tuberkuloosi ravitakse mitmete ravimite kombinatsiooniga ja ravi kestab pikka aega.

Algselt on vajalik 5-7 ravimi kombinatsioon, ravi hilisemas faasis võib ravimite hulka vähendada 4-5-ni.

Eesmärk on leida igale patsiendile kõige efektiivsem ravimikombinatsioon.

Riiklik tuberkuloosiravi ekspertkomisjon annab raviarstile ravimikombinatsiooni osas soovitusi.

MDR-tuberkuloosi ravi käigus võib esineda kõrvaltoimeid. Patsiendile antakse informatsiooni ja juhiseid enda seisundi jälgimiseks.

Kõrvaltoimeid on võimalik leevendada. Vahel tuleb raskeid kõrvaltoimeid põhjustav ravim lõpetada.

Tavapäraselt kestab MDR-tuberkuloosi ravi 2 aastat. Vahel ei piisa vaid ravimitest ning paranemiseks on vaja kirurgilist ravi.

Kas multiraviresistentne tuberkuloosi on võimalik välja ravida?

Ainus viis, kuidas MDR-tuberkuloosist terveneda, on pühendumine raviskeemi järgimisele. Seda toetavad väljaõppinud meditsiinitöötajad, kes jälgivad tuberkuloosiravimite võtmist ja võimalikke kõrvaltoimeid.

MDR-tuberkuloosi ravi tulemuslikkus sõltub mitmetest teguritest. Peamiselt mõjutavad seda haiguse raskusaste, tuberkuloositüve resistentsus, patsiendi vanus ja kaasuvad haigused ning kui hästi patsient talub tuberkuloosiravimeid.

MDR-tuberkuloosi ravi ebaõnnestub sagedamini, kui ravimitundliku tuberkuloosi ravi, sest ravimid on vähemefektiivsed ja pikem ravikuur on seotud suurema tõenäosusega saada kõrvaltoimeid.

MDR-tuberkuloosi raviks on vajalikud uued ja suurema efektiivsusega ravimid, mida arendatakse ülemaailmselt.