Tuberkuloosi nakatumine ja põdemine

Tuberkuloosi nakatumine ja põdemine

Kõik inimesed, kes on kokku puutunud tuberkuloosi põdeva inimesega, ei haigestu ise tuberkuloosi.

Tuberkuloos ei ole kergesti ülekanduv. Ainult kolmandik nendest, kes on olnud lähikontaktis tuberkuloosi põdeva inimesega, nakatuvad ise.

Mitte kõik inimesed, kes on nakatunud tuberkuloosibakteriga, ei haigestu tuberkuloosi.

Enamikul nakatunud inimestest, nii üheksal inimesel kümnest, ei teki aktiivset tuberkuloosi haigust. Tuberkuloosi tekitav bakter püsib nende kehas uinunud olekus (seda nimetatakse latetntseks tuberkuloosi infektsiooniks, LTBI). Neil ei teki sümptome, nad ei nakata teisi ja bakterite levimine teistele ei ole võimalik.

Juhul kui tuberkuloosi põhjustav bakter aktiveerub ja hakkab paljunema, võib latentsest tuberkuloosi nakkusest tekkida aktiivne haigus.

Sellisel juhul on inimene haige ja haigus võib kanduda inimestele, kellega haige veedab koos ühiselt palju aega.

Ainult ühel kümnest tuberkuloosi nakatunud tervest täiskasvanust tekib aktiivne tuberkuloos. Umbes pooltel neist tekivad sümptomid kahe aasta jooksul nakatumisest. Teisel poolel kujuneb haiguspilt hilisema elu jooksul.

Suurenenud risk tuberkuloosi väljakujunemiseks on väikelastel, vanuritel ja neil, kel haiguse või ravimite tõttu on nõrgestatud immuunsüsteem.

100/30 LTBI/ 3 develop TB disease
100 / 30 LTBI / 3 tekib aktiivne tuberkuloos