Alipaineistettava huone

Erityinen potilashuone sairaalassa. Tällaisessa huoneessa on muusta osastosta erillinen ilmastointi ja pienempi ilmanpaine kuin huoneen ulkopuolella. Siten alipaineistetusta huoneesta ei virtaa ilmaa huoneen ulkopuolelle. Alipaineistettavan huoneen ilma vaihtuu 6-12 kertaa tunnissa. Huoneen poistoilma johdetaan HEPA-suodattimen (High Efficiency Particulate Air, partikkelisuodatin) läpi erillisen poistoilmakanavan kautta rakennuksen katolta ulkoilmaan.