Matala tuberkuloosin ilmaantuvuus

Matalan tuberkuloosin ilmaantuvuuden maassa todetaan alle 10 uutta tuberkuloositapausta 100 000 asukasta kohti vuodessa.