Tartunnan lähde

Tuberkuloosia sairastava henkilö, jolta muut ovat saaneet tuberkuloositartunnan.