Tartuntatautipäiväraha

Korvaus ansionmenetyksestä sairaalahoidossa toteutuneen eristyksen ajalta. Edellytykset: henkilö on Suomessa sairausvakuutettu, työllinen tai ajoittain työskentelevä tai alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja, jolle koituu ansionmenetystä oman tai lapsen eristyksen vuoksi. Tartuntatautipäivärahaa haetaan Kelasta hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaavan lääkärin allekirjoittamalla A-todistuksella. Lisätietoja Kelan sivuilla.