Tuberkuloosin riskiryhmä

Sellainen ihmisryhmä, jolla on muuta väestöä suurempi riski sairastua tuberkuloosiin. Tällaisia ovat Suomessa esimerkiksi:

  • Yli 75-vuotiaat suomalaiset, jotka ovat saaneet tuberkuloositartunnan lapsuudessaan tai nuoruudessaan. He voivat sairastua oireiseen tuberkuloosiin viimeisinä elinvuosina puolustusjärjestelmän heikentyessä.
  • Päihdeongelmaiset ja sosiaalisesti syrjäytyneet henkilöt, jotka altistuvat tuberkuloosille muuta väestöä enemmän ja sairastuvat oireiseen tuberkuloosiin herkemmin kuin muut tartunnan saatuaan. Päihteiden käyttö, jatkuva elimistön stressitila ja huono ravitsemus heikentävät elimistön puolustusjärjestelmää.
  • Henkilöt, jotka ovat oleskelleet pitkän aikaa maissa, joissa tuberkuloosia esiintyy paljon tai jotka ovat muuttaneet tällaisista maista Suomeen. He ovat voineet altistua ja saada tuberkuloositartunnan maissa, joissa tautia on enemmän kuin Suomessa.
  • Tuberkuloositartunnan saaneet alle 5-vuotiaat lapset, jotka eivät ole saaneet BCG-rokotusta. BCG-rokotus suojaa pieniä lapsia tuberkuloosin vaikeilta tautimuodoilta.
  • Tuberkuloositartunnan saaneet, joilla on jokin elimistön puolustusjärjestelmää heikentävä perussairaus tai lääkitys.
  • Henkilöt, jotka tekevät työtään sellaisilla aloilla tai paikoissa, joissa he altistuvat muuta väestöä enemmän tuberkuloosille. Esimerkkejä: terveydenhoito- ja sosiaaliala, päihdeongelmaisten parissa työskentelevät, maahanmuuttajien parissa työskentelevät.