Tuberkuloositapaus

Henkilöllä on tuberkuloosin oireita, tauti on todettu tukimuksin ja hänelle on annettu tai annetaan tuberkuloosin lääkehoito.