Onko tartuttavuuden jatkuessa mahdollista päästä kotiin?

Tartuttavaa tuberkuloosia sairastava henkilö voi päästä tartuttavuuden jatkuessa kotieristykseen, jos sille ei ole hoidollisia esteitä ja henkilö sitoutuu noudattamaan sovittuja sääntöjä. Kodin ulkopuolella asiointi (esim. työ, kauppa, ravintola, harrastepiiri) on eristysaikana kielletty. Kotieristykseen pääsy edellyttää myös sitä, että kotona ei ole alle 5-vuotiaita lapsia. Sairaalassa aloitetun tuberkuloosihoidon tulee jatkua valvotusti päivittäin.

Milloin pakkoeristystä käytetään?

Pakkoeristystä joudutaan käyttämään esimerkiksi silloin, kun potilas sairastaa tartuttavaa tuberkuloosia ja hän on toistuvasti keskeyttänyt hoidon.

Saako eristyksessä olevan tuberkuloosipotilaan luona käydä vieraita?

Terveet aikuiset voivat vierailla eristyshuoneessa, mutta heidän tulee noudattaa tarkoin hoitohenkilökunnan antamia ohjeita ja käyttää erityisiä hengityssuojaimia. Pitkäkestoista vierailua ei suositella hoidon alkuvaiheessa. Kontakteja lähiomaisiin ja ystäviin voi ylläpitää puhelimitse ja Skype-nettipuheluin. Alle 5-vuotiaat lapset ja puolustuskyvyltään heikentyneet aikuiset eivät saa vierailla potilaan luona. Jos potilaalla on lääkkeille vastustuskykyinen tuberkuloosi, ovat myös alle 16-vuotiaiden henkilöiden vierailut kielletty.

Kuinka kauan eristystä jatketaan?

Eristystä jatketaan tavallisesti vähintään pari viikkoa hoidon aloittamisesta. Tapauskohtaisesti voidaan eristystä joutua jatkamaan pidempään.

Milloin tuberkuloosiin sairastunut eristetään sairaalassa?

Jos henkilön epäillään sairastavan tai hänen tiedetään sairastavan tartuttavaa tuberkuloosia, häntä hoidetaan erityisessä alipaineistettavassa huoneessa sairaalassa. Potilasta hoitava henkilökunta käyttää erityisiä hengityssuojaimia.