Sairaalan odotustilassa keuhkopolilla istui muutaman metrin päässä henkilö jolla oli hengityssuojain, hän yski kovin ja välillä raotti hengityssuojainta. Istuimme samassa tilassa noin puolituntia. Jos tämä henkilö sairasti tuberkuloosia oliko tartunta mahdollinen?

Mainitsemassanne tilanteessa tartuntariskiä ei ole. Yskineen henkilön käyttämä hengityssuojain (tavallinen suu-nenäsuojain) estää tuberkuloosibakteereita sisältävien pienhiukkasten vapautumisen huonetilaan. Suojaimen raottaminen hetkeksi ei muodosta suurta riskiä. Lisäksi olette oleskellut samassa tilassa lyhyen ajan.

Voiko saada tuberkuloositartunnan jos on käynyt muutaman kerran keuhkotuberkuloosia sairastavan kotona hoitamassa häntä, mutta jolla on jo tub. lääkitys menossa?

Tartuntariskiä ei tässä tilanteessa ole.

Tartuttavaa keuhkotuberkuloosia (yskösvärjäyksessä nähdään bakteereita tai keuhkojen röntgenkuvassa ontelomuodostuma) sairastavan henkilön tartuttavuus vähenee nopeasti tehokkaan lääkehoidon aloittamisen jälkeen, keskimäärin kahdessa viikossa. Sairaalasta kotiutus tapahtuu tavallisesti tässä vaiheessa.

Tartuttavaa keuhkotuberkuloosia sairastava henkilö voidaan tietyin edellytyksin päästää jatkamaan valvottua hoitoa tartuttavuusaikana kotieristykseen. Jos henkilö on kotieristyksessä tartuttavuusaikana, on suojatoimista annettu hänen kotonaan käyville erillinen ohjeistus.