چ کاتێک جیاکردنەوەی ناچاری بەکاردێت؟

جیاکردنەوەی ناچاری ئەبێت بەکاربێت بۆ نموونە ئەگەر نەخۆشەکە لە جۆری سیلی گواستراوەبوو یان جارەسەری پچر بچڕی دووبارەی هەبێت.

جیاکردنەوە یان کەرەنتین