Ensinnäkin miten eroavat termit; tuberkuloositartunta ja tuberkuloosin sairastaminen toisistaan? Onko kumpikaan este hoitotyössä esim. sairaanhoitajana tai lääkärinä työskentelylle? Ilmeisesti myös kyseisissä ammateissa tartuntariski on kantaväestöä suurempi. Mitä jos saa tartunnan/sairastuu työuranaikana?

Tuberkuloosi on tartuntatauti, joka leviää ilman välityksellä henkilöstä toiseen. Tuberkuloosibakteereja pääsee ilmaan, kun keuhko- tai kukunpääntuberkuloosia sairastava yskii tai puhuu. Bakteerit voivat leijua ilmassa useita tunteja riippuen olosuhteista. Tällöin samassa tilassa (huoneessa, asunnossa) oleskeleva ihminen voi saada bakteereja omiin keuhkoihinsa hengitysilman mukana. Mitä pidempään bakteereille altistuu ja mitä voimakkaammat tartunnan lähteen oireet ja sairaus ovat, sitä suurempi mahdollisuus henkilöllä on saada tartunta.

Tuberkuloositartunnalla tarkoitetaan tilannetta, jossa Mycobacterium tuberculosis-bakteeri on joutunut henkilön keuhkoihin hengitysilman välityksellä ja sitä kautta päätyneet elimistöön aiheuttaen tulehdusvasteen. Vain noin 30 % tuberkuloosille altistuneista saa tartunnan.

Tartunnan saaneista suurimmalle osalle ei kehity aktiivia tuberkuloositautia. Bakteerit jäävät lepotilaan heidän elimistöönsä (latentti tuberkuloosi-infektio).  Lepotilassa olevat bakteerit eivät aiheuta vahinkoa. Tästä syystä nämä henkilöt eivät ole sairaita, heillä ei ole oireita eivätkä he levitä tautia muihin. Tuberkuloositartunnan saanut voi työskennellä normaalisti.

Tuberkuloositartunta voidaan todeta veritestillä (IGRA). Toistaiseksi Suomessa testi tehdään tartunnanjäljityksen yhteydessä sairastuneen lähipiiriin kuuluville alle 16-vuotiaille ja niille aikuisille, jolla on sairastumisriskiä lisäävä perussairaus tai lääkitys.  Jos tuberkuloositartunta on todetaan,  voidaan lääkityksellä estää tuberkuloositaudin kehittyminen.

Jos bakteerit aktivoituvat ja alkavat lisääntyä, latentti tuberkuloosi-infektio muuttuu tuberkuloositaudiksi. Tällöin henkilö on sairas ja hänellä on yleensä tuberkuloosin oireita. Tauti voi silloin myös tarttua muihin.

Tuberkuloosi on vakava sairaus. Jos henkilö sairastuu tuberkuloosiin, hän saa sairauteensa lääkehoitoa. Lääkehoito aloitetaan aina sairaalassa.  Sairaalajakson pituus vaihtelee. Henkilö on sairaslomalla niin pitkään, kuin lääkäri arvioi sen tarpeelliseksi eikä ole työssä tänä aikana.  Tuberkuloosilääkityksen kesto on vähintään 6 kk, joten lääkitys kestää yleensä pitempään kuin on tarpeellista olla sairaslomalla.

Yhteenvetona: tuberkuloositartunta ei estä sairaanhoitajan / lääkärin työskentelyä, tuberkuloositauti johtaa aina työstä pidättämiseen ja sairaslomaan tapauksesta riippuen viikkojen / kuukausien ajan.

Terveydenhoitoalalla tuberkuloositartunnan mahdollisuus on suurempi kuin muissa ammateissa. Jos tuberkuloosille altistuminen terveydenhoitoalan työssä on havaittu, kutsutaan altistuneet työterveyshuollon tai asuinkunnan terveyskeskuksen järjestämiin tutkimuksiin. Työterveyshuollossa säilytetään altistuneiden henkilöiden nimilistaa 40 vuoden ajan.  Jos terveydenhuollon ammattilainen sairastuu tuberkuloosiin, arvioidaan aina ammattitaudin mahdollisuus.

Lisätietoa tuberkuloosi.fi sivuston tekstiin kohdassa olenko vaarassa: tuberkuloosi.fi/olenko-vaarassa/tuberkuloosia-terveydenhuollon-toimipisteessa/

Olenko saanut tuberkuloositartunnan?