Olen syntynyt 1946. Keuhkoistani löydettiin pennin kokoinen varjostuma 1969. Sitä hoidettiin tubina. Ysköksistä ei löytynyt bakteeria. Olin silloin työssä, joka edellytti keuhkokuvauksia usein. Koko elämäni aikana ei ole ollut tubiin viittaavaa.

Tyttäreni perheeseen syntyi vauva 2011. Perheen sairausluetteloon tuli esille tubini. Neuvolalääkäri kertoi, että tubibakteeri on edelleen elimistössäni, josta se voi aktivoitua. Minun pitää varoa , ettei sylkeäni pääse lapseen. Erikoisen varovainen ,jos sairastan jotain infektiotautia.

Onko tämä totta?
Terveiset huolestuneelta tyttäreltäni!
Odotan vastausta. Kiitos etukäteen!

Kiitos kysymyksestänne.

Tuberkuloosi oli vielä 1960-luvulla yleinen tartuntatauti Suomessa. Kuvauksenne mukaan olette sairastanut lieväoireisen keuhkotuberkuloosin, diagnoosi on perustunut röntgenlöydökseen. Saitte keuhkotuberkuloosiin 60-luvun lopussa siihen aikaan käytettävissä olleen tuberkuloosilääkityksen. Tehokas, nykyaikainen tuberkuloosilääkitys saatiin Suomessa käyttöön vasta 1970-1980-luvun vaihteessa. On mahdollista, että saamanne heikkotehoinen tuberkuloosilääkitys ei riittänyt tappamaan kaikkia tuberkuloosibakteereita. Tuberkuloosin uudelleen aktivoitumista ei voi ennustaa edeltä. Siihen vaikuttavat ennen kaikkea henkilön peruskunto, mahdolliset muut sairaudet ja lääkitykset. Riski tuberkuloosin uudelleen aktivoitumiseen on olemassa, mutta se on tapauksessanne vähäinen.

Voisitte käydä tarkistuttamassa tilanteenne terveyskeskuslääkärin vastaanotolla ja pyytää keuhkokuvausta. Jatkossa on hyvä pitää mielessä tuberkuloosin mahdollisuus, ja hakeutua viivyttelemättä lääkärin vastaanotolle, jos siihen viittaavia oireita ilmaantuu. Keuhkotuberkuloosin tärkeimpiä oireita ovat pitkittynyt yskä, yskökset, limaisuus tai veriyskä. Yleisoireita ovat väsymys, ruokahaluttomuus, laihtuminen, epäselvä lämpöily tai kuumeilu tai voimakas yöhikoilu. Keuhkotuberkuloosin aktivoituessa voisitte olla tartuntariski lähiympäristössänne ja erityisesti pienen lapsen suhteen. Neuvolalääkäri on tarkoittanut tätä varoituksillaan.

Syljen välityksellä tuberkuloosi ei kuitenkaan tartu eikä siis esimerkiksi lastenlapsen suukottelua tarvitse nyt pelätä tai varoa.Tuberkuloosi tarttuu ilman välityksellä silloin kun tartuttavaa keuhkotuberkuloosia sairastava (aina yskäoireinen) henkilö tuottaa huoneilmaan hienojakoisia tuberkuloosibakteereita sisältäviä pienhiukkasia. Tartuntavaara on sitä suurempi, mitä vahvempi yskäoire sairastuneella on ja mitä pidempään oleskellaan samassa sisätilassa.

On hyvä, että neuvolalääkäri on tiedustellut lastenlapsen syntyessä lähisukulaisten tuberkuloositaustan. Tällaisissa tilanteissa suositellaan vastasyntyneelle BCG-rokotusta. Kysymyksestänne ei käy ilmi, onko lastenlapsenne saanut BCG-rokotuksen. Jos ei, voi tämän asian ottaa puheeksi vielä lastenneuvolassa ja saada sieltä lähetteen keskussairaalan tai yliopistosairaalan lastenpoliklinikalle BCG-rokotusta varten. BCG-rokote suojaa pieniä, alle 5-vuotiaita lapsia vaikeilta tuberkuloosin muodoilta. Alle 7-vuotias lapsi voidaan rokottaa.

Vielä yhteenvetona:

  • Suositan lastenlapsenne ja mahdollisten tulevaisuudessa syntyvien lastenlapsien BCG-rokotusta THL:n rokotusohjeiden mukaisesti.
  • Oman terveydentilan selvittämiseksi käykää terveyskeskuslääkäsissä loppukevään aikana ja pyytäkää keuhkokuvausta tämän hetkisen tilanteenne arviointiin.
  • Hakeutukaa uudelleen tutkimuksiin, jos tuberkuloosiin viittaavia oireita ilmaantuu.

Olen aiemmin sairastanut tuberkuloosia