Sairastin ja olin parantolahoidossa 14 kk (65-66 vuosina) ja sen jälkeen lääkehoitoa vielä ½ vuoden ajan. Lääkemäärä oli hirmuinen ja röntgenkuva otettiin vähintään 1 krt/kk. Tuolloin ei puhuttu lainkaan lääkityksen ja röntgenkuvauksen negatiivisista vaikutuksista. Minua askarruttaa kyseinen seikka kovasti..eli millä tavalla ko lääkitykset/kuvaukset ovat vaikuttaneet elimistööni?
Olin tuolloin 16-17 vuotias.

Kiitos kysymyksestänne.

Olette saanut tuberkuloosiin lääkehoitoa kahden vuoden ajan silloin käytössä olleilla tuberkuloosilääkkeillä. Lääkeyhdistelmä ei käy kysymyksestänne ilmi. Siihen aikaan käytettiin tavallisesti lihakseen pistettävää streptomysiiniä, suun kautta otettavia PAS-rakeita ja tablettimuodossa annosteltavia isoniatsidia ja ehkä myös muita lääkkeitä kuten tioasetatsonia ja pyratsiiniamidia.

Tuberkuloosilääkkeiden haittavaikutukset tulevat esiin lääkehoidon aikana, ne ovat useimmiten ohimeneviä eivätkä ne pääsääntöisesti jätä pysyviä haittoja elimistöön. Poikkeuksena on pistettävän tuberkuloosilääkkeen, streptomysiinin, mahdollisesti aiheuttama kuulovaurio tai tasapainohäiriö, jotka voivat jäädä pysyviksi. Jos tähän viittaavia oireita (kuulon heikkeneminen, tinnitus, huimaus ja silmävärve) ei ole hoidon aikana ilmaantunut, ei ole syytä huoleen. Nämä haittavaikutukset eivät tule esiin myöhemmin.

Toinen kysymys oli saamanne säderasituksen merkitys. Röntgentutkimuksista lasketaan pinta-annoksen ja kuvausteknisten tietojen avulla efektiivinen annos E (yksikkö mSv), jota käytetään kuvaamaan säteilystä kuvattavalle henkilölle aiheutunutta syöpäriskiä. Yksilöiden säteilyaltistus riippuu kuvausten lukumäärästä, tekotavasta ja röntgenlaitteesta. Pienoisröntgenkuvauksen efektiivinen annos oli vuosina 1960–1969 0,24 mSv, täysikokoisen kuvan 0,11 mSv. Teistä on otettu täysikokoisia keuhkokuvia ilmeisesti 24 kertaa kahden vuoden aikana eli tuona aikana saatu efektiivinen annos on ollut 24 x 0,11 mSy eli noin 3 mSy. Olette saanut siis yhtä suuren säderasituksen noiden kahden vuoden aikana kuin tänä päivänä saa yhdestä keuhkojen tietokonekerroskuvauksesta. Tällaiseen säderasitukseen liittyvä syöpäriski on olematon verrattuna esimerkiksi tupakoinnin aiheuttamaan keuhkosyöpäriskiin. Joten tästä asiasta ei tarvitse olla huolissaan.

Nykyisen digitaalisen keuhkokuvan (etu- ja sivuprojektio) aiheuttama säderasitus on hyvin vähäinen. Säteilyannos on noin 0,04 mSv, joka vastaa 5 vrk kosmista taustasäteilyä tai yhden edestakaisen Kanarian matkan aikana saatua kosmista säteilyannosta.

 

Olen aiemmin sairastanut tuberkuloosia