Mikä on lääkkeille vastustuskykyinen tuberkuloosi?

Lääkkeille vastustuskykyiseen tuberkuloosiin eivät tehoa kaikki tavanomaiset tuberkuloosin lääkkeet. Tällainen tuberkuloosi pääsee kehittymään huonon tai toistuvasti keskeytyneen lääkehoidon seurauksena. Tuberkuloosin kehityttyä se voi tarttua ihmisestä toiseen samalla tavoin kuin lääkkeille herkkä tuberkuloosi.

Tuberkuloosin hoidon onnistumisen kannalta tärkeitä lääkkeitä ovat rifampisiini ja isoniatsidi. Jos tuberkuloosiin ei tehoa kumpikaan näistä, puhutaan monilääkeresistentistä tuberkuloosista (MDR-tuberkuloosi eli multidrug-resistant). Jos tuberkuloosi on vastustuskykyinen mainittujen lääkkeiden lisäksi fluorokinoloneille, puhutaan pre-XDR-tuberkuloosista. Laajasti lääkeresistentti (XDR-tuberkuloosi eli extensively-resistant) on vastustuskykyinen rifampisiinille, isoniatsidille, fluorokinoloneille ja bedakiliinille ja/ tai linetsolidille.

Lääkkeille vastustuskykyistä tuberkuloosia on joka puolella maailmaa, eniten tapauksia on entisen Neuvostoliiton alueella, Intiassa ja Kiinassa. Suomessa havaitaan 1-6 lääkkeille vastustuskykyistä tuberkuloositapausta vuosittain.

 

 

 

Apua/Lääkehoito, Hoito