Miten ja missä lapsen tuberkuloosia hoidetaan?

Tuberkuloosia hoidetaan lääkkeillä. (Lue lisää tuberkuloosin lääkehoidosta). Hoito aloitetaan sairaalassa lastenosastolla. Jos sairaus on tartuttava, lasta hoidetaan ensin eristyshuoneessa. Kun tauti ei enää tartu ja vointi on hyvä, lääkehoitoa jatketaan kotona.

Hoidon sujumista ja tehoa seurataan sairaalassa säännöllisin väliajoin. Verikokeita otetaan 1-2 kuukauden välein. Röntgenkuvia otetaan muutaman kerran hoidon aikana ja hoidon lopetuksen yhteydessä. Lapsi käy myös lääkärin vastaanotolla. Isommalta lapselta ja nuorelta tutkitaan yskösnäytteitä.
Lääkkeiden otto voi tuntua vaikealta tai unohtua, tai lääkkeistä voi tulla haittavaikutuksia. Sen vuoksi hoitaja seuraa vointia ja on läsnä, kun lääkkeet otetaan sekä sairaalassa että sairaalajakson jälkeen.

Hoitajan kanssa sovitaan siitä, miten lääkehoito toteutetaan kotiin pääsyn jälkeen. Yleensä hoitajaa tavataan 5-7 kertaa viikossa. Tilanteesta riippuen lääkkeet voi käydä ottamassa terveyskeskuksessa tai esimerkiksi kouluterveydenhuollossa. Joissain tapauksissa kotisairaanhoitaja voi antaa ne myös kotona. Näin varmistetaan paraneminen. Samalla ehkäistään se, että bakteerit eivät muutu vastustuskykyiseksi lääkkeille.

Lasten tuberkuloosi